„Bez spojenia niet velenia.“

„Bez spojenia niet velenia.“
január 2012
Rozhovor so zakladateľom AICO a riaditeľom full-servisovej agentúry PMP Marketing, Martinom Onofrejom.

Prečo ste sa rozhodli zaradiť do portfólia služieb agentúry PMP Marketing aj poradenstvo a exekutívu v oblasti internej komunikácie a neskôr založiť aj AICO?

Základnou filozofiou našej agentúry je poskytovanie skutočne komplexných služieb full-servisovej agentúry a realizácia efektívnych kampaní, na konci ktorých je obchodný úspech klienta. Veľmi nám záleží na tom, aby naša kreatíva nadväzovala na výstupy prieskumov a analýz, aby sa zabránilo jej samoúčelnosti. Klienti PMP Marketing môžu benefitovať zo synergizácie všetkých prvkov komunikácie pod jednou strechou – od internej k externej. Avšak tým najdôležitejším aktívom akým firmy disponujú sú ich zamestnanci. Práve ich postoje i schopnosť stať sa efektívnymi ambasádormi zohrávaju najdôležitejšiu úlohu pri kontakte so zákazníkmi, bez ohľadu na to, či predávajú pivo alebo vesmírne technológie, ale aj bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú začlenení priamo do predajného procesu. Preto sme vytvorili samostatné oddelenie zamerané na PR a internú komunikáciu, pretože chápeme, že externej komunikácii musí predchádzať interná. Už pred niekoľkými rokmi sme takto identifikovali, že interná komunikácia je dôležitým faktorom nielen pre úspech jednotlivých kampaní, ale predovšetkým pre udržanie stability a rastu organizácii. 

Na aké oblasti sa interná komunikácia zameriava?

Interná komunikácia pomáha zamestnancom pochopiť biznis ich podniku. Podľa nášho názoru, sa to najlepšie prejaví v tom, že zvládajú tzv. Elevator Pitch, čiže schopnosť behom pár minút vlastnými slovami vysvetliť čo robí ich firma, v čom spočíva jej USP (Unique Selling Proposition) a prečo by si mali zákazníci vybrať produkty alebo služby práve od ich firmy. Navyše, vlastní zamestnanci by mali byť schopní podobným spôsobom odkomunikovať aj EVP (Employee Value Proposition), prečo je práve ich firma tou zaujímavou pre potenciálneho uchádzača o prácu, čo je zase dôležitý prvok z oblasti náborového marketingu. Interná komunikácia pomáha zamestnancom získať prehľad o cieľoch organizácie a o ich plnení. Pomáha manažmentu prezentovať ich silné a racionálne vodcovstvo, čo je zvlášť dôležité počas organizačných zmien. Formuje organizačnú kultúru a šíri hodnoty firmy, podporuje budovanie nielen korporátnej alebo produktovej značky, ale aj zamestnávateľskej značky, čo má zásadný vplyv na nábor tých najlepších talentov. Efektívne integruje nových ľudí do organizácie. Vplýva na zbližovanie činností a postojov pracovníkov s potrebami zákazníkov. Vysvetľuje a promotuje nové programy a taktiky. Veľmi dôležitou časťou samozrejme aj získavanie spätnej väzby od zamestnancov – efektívna interná komunikácia je naozaj obojsmerná.

Prečo AICO?

Naši ľudia majú skúsenosti s poskytovaním služieb globálnym značkám v rámci strednej Európy. Sme schopní pod jednou strechou poskytnúť efektívny prístup ku komunikačnej synergii, od stratégie po operatívu. Dokážeme pomôcť aj so zabezpečením konzistentnosti s ich kolegami zo Západu. Tomu samozrejme musí zodpovedať aj kvalita nášho tímu. Preto neustále investujeme do ďalšieho vzdelávania našich odborníkov aj v špičkových inštitúciách v tejto oblasti vo Veľkej Británii. Pre lokálne firmy sme zase zaujímaví tým, že im vieme poskytnúť kvalitné a komplexné poradenstvo, školenia, know-how, exekúciu i kompletný outsourcing – nemusia teda „znova objavovať koleso“. Na strane druhej, založením AICO sme chceli striktne oddeliť komerčné projekty od nekomerčných, a zároveň vytvoriť platformu pre oveľa širšiu komunikáciu ľudí zaoberajúcich sa s internou komunikáciou.
 

Akým výzvam pri implementácii alebo zefektívňovaní internej komunikácie najčastejšie čelíte?

Prirodzene najťažšie sa nám predávajú benefity internej komunikácie v podnikoch, kde s ňou ako so samostatnou disciplínou ešte nemajú skúsenosti. Častokrát to je náročné aj tam, kde ju už majú „implementovanú“, avšak podceňujú jej strategický význam a je degradovaná do čisto exekutívnej roviny, kde sa uprednostňujú jednorazové aktivity pred strategickým prístupom. To súvisí aj s alokáciou ich zdrojov – ľudských, časových i finančných. Nejde pritom len o čisto slovenské firmy, ale aj o pobočky globálnych hráčov. Jednou z prvých vecí je audit nasledovaný redizajnom komunikačného procesu. Internú komunikáciu je potrebné dať do súladu s aktuálnymi počtami zamestnancov, štruktúrou organizácie i technologickými možnosťami, ktoré boli iné napríklad pred 10-imi rokmi, keď sa daná firma či pobočka rozbiehali, a paradoxne, na tento fakt musíme veľmi často poukazovať.

Čo pri argumentácii benefitov internej komunikácie zaberá?

Často dostávame otázku „Na čo je dobrá interná komunikácia?“. Zvyčajne odpovedáme protiotázkou „A aké potreby a ciele má váš biznis?“. Je pritom zaujímavé sledovať, ako jednotliví členovia top manažmentu sformulujú svoju odpoveď. Spravidla top manažment najviac zaujíma ROI (Return on Investment, návratnosť investície) internej komunikácie, čo je zase ich legitímna otázka. My ROI rozlišujeme na tvrdé ROI, napríklad zníženie množstva emailovej komunikácie (a teda aj šetrenie ich času), a na mäkké ROI, napr. zníženie času stráveného zanechávaním a vybavovaním hlasových správ. Stanovenie ROI je v oblasti internej komunikácie vcelku náročné, pretože mu musí predchádzať definícia a dohoda o metrikách, ale aj technické zabezpečenie ich merania, čo býva v praxi tiež veľkou výzvou. Ďalším argumentom je logika samotného cieľa internej komunikácie, ktorá zásadne vplýva na korporátnu kultúru, čo má vplyv na spokojnosť zamestnancov a to zase na ich zaangažovanosť či postoje. Ak sú tieto pozitívne, prejaví sa to zvýšením produktivity, zvýšením úrovne kvality poskytovaných služieb a zvýšením lojality zákazníkov, čo zase vedie k zlepšeniu obratu, profitability a ďalších ukazovateľov.

Aké sú ďalšie argumenty v prospech internej komunikácie?

Investície do tejto oblasti sú zvlášť dôležité počas krízy. Väčšina podnikov sa v súčasnosti sústreďuje najmä na tri oblasti – zákazníke či klientské portfólio, náklady a cash-flow. Interná komunikácia má zásadný vplyv na úspech pri dosahovaní týchto cieľov. Tieto investície je potrebné rozdeliť do dvoch oblastí – hard: napríklad investície do ESM (Enterprise Social Media), a soft: napríklad vzdelávanie ľudí.

V čom vidíte rozdiel medzi internou komunikáciou na Západe a u nás?

V súčasnosti Stredná Európa nie je o inováciach, ale skôr o adaptácii prístupov zo Západu. Je to aj o tom, že na Západe sú centrály globálnych spoločností a tie väčšinou diktujú nielen úlohy, ale žiaľ, aj procesy, ktoré častokrát nie sú adekvátne k štádiu rozvoja v akom sa ich pobočka nachádza. Toto je tiež dôvod, prečo prístup podnikov k internej komunikácii v našom regióne nie je o strategickej, ale skôr operatívnej, prinajlepšom taktickej úrovni, čiže sa sústreďujú na komunikačné kanály, správy. Preto je našou ambíciou vybaviť komunikátorov nielen argumentami o opodstatnenosti investícií do internej komunikácie pri jednaní s ich lokálnym manažmentom, ale aj s kolegami v zahraničí.