Chcete zlepšiť obchodné výsledky vašej firmy?

Chcete zlepšiť obchodné výsledky vašej firmy?
júl 2013
Podnikové sociálne média sú často označované ako poklad skrytý za firemným firewallom. Dokážu zvýšiť angažovanosť vašich zamestnancov, zdieľanie skúseností, zvýšiť konkurencieschopnosť vašej spoločnosti. A v neposlednom rade aj jej ziskovosť. Prečo a ako začať s podnikovými sociálnymi médiami sme sa rozprávali s Luisom Suarezom, rečníkom AICO Summit: Towards 2014.

V súčasnosti sa vedie diskusia o vhodnosti podnikových sociálnych médií pre rôzne typy a veľkosti spoločností. Aký je váš názor - sú vhodné pre väčšie korporácie alebo sa uplatnia aj v stredne veľkých podnikoch? 

Existuje tu veľa mýtov, všakže? Veľa ľudí si myslí, že “sociálny biznis” je len pre IT firmy. Ale je to omyl. Je vhodný pre každú firmu, ktorá pracuje so znalosťami a ich zdieľaním. Ďalší mýtus, ktorý sa začal objavovať je, že nástroje podnikových sociálnych sietí, respektíve sociálny biznis, môžu byť súčasťou vízie len v prípade veľkých podnikov. Nie je to pravda, platí to pre akýkoľvek druh podnikania. Podľa môjho názoru sociálny biznis nie je technológia, nie je to ani sada nástrojov, je to cesta, vízia, ako transformovať svoje podnikanie na biznis 21. storočia, ktorý je založený na vedomostiach o vzťahoch, ktoré ovplyvňujú podnikanie. 

Čo považujete za najväčšie prekážky pri implementácii podnikových sociálnych médií? 

Je ich viac, ale spomenul by som dve základné. Prvou je technológia. Keď prechádza biznis zmenou, sú dôležité investície. To znamená, že ľudia potrebujú mať k dispozícii všetky správne nástroje, aby implementácia bola úspešná. To ale nikdy nie je zadarmo. Preto je nesmierne dôležité investovať do zabezpečenia správnej platformy, techniky a vzdelávania. Mnoho firiem si ale myslí, že to získajú zadarmo. Nezískajú. Tu vidím prvú prekážku. 

Ešte väčšou prekážkou je však firemná kultúra. V tých spoločnostiach, ktoré sú otvorené zdieľaniu vedomostí a k spolupráci, implementácia podnikových sociálnych médií by mala byť jednoduchšia. Lenže, keď sa pozriete na firemnú kultúru v mnohých spoločnostiach, ľudia majú pocit, že poznanie je moc. Keď zdieľam svoje znalosti, zdieľam svoju moc. A preto je dôležité chrániť si svoje vedomosti, aby som bol jediný, kto má z nich prospech. A tu vidím obrovskú bariéru pri implementácii podnikových sociálnych médií. Firemnú kultúru preto považujem za kľúčový aspekt a dôvod prečo niektoré spoločnosti v krátkom čase boli tak úspešné, a prečo iné stále zvažujú, či sa chcú vydať touto zmenou. 

Aké benefity môžu priniesť podnikové sociálne médiá? 

Vždy zdôrazňujem, že sociálny biznis prináša výhody pre každého. Ale v skratke, zamestnanci budú dávať a zdieľať svoje myšlienky omnoho otvorenejšie a tým sa zrýchlia aj inovácie. Kľúčovou výhodou je aj transparentnosť a otvorenosť, ktoré sociálny biznis prináša. Ďalším benefitom je možnosť pýtať si potrebné informácie od ľudí takmer v reálnom čase - čiže zrýchlenie toku správnych informácií a ideí, ktoré vašu prácu zeefektívnia.  

Sociálny biznis prináša väčšiu zapojenosť zamestnancov. Tým, že ľudia pracujú v sieťach a komunitách, dávate im väčší pocit spolupatričnosti, vlastníctva a zodpovednosti. 

Zaujímavosťou podnikových sociálnych médií je, že okrem spomínaných výhod prinášajú nové návyky zamestnancov. Zamestanci sú viac otvorení spolupráci. Namiesto boja, ktorý z nich je lepší, sa starajú sami o seba a rozvíjajú produkty. Výsledkom sú spokojní zákazníci, ktorých ste potešili svojimi produktami a riešeniami. 
 
S Luisom Suarezom sa rozprával Martin Onofrej, zakladateľ AICO 
Zdroj: uverejnené v mesačníku Instore