Čoraz viac firiem zahŕňa sociálne médiá do IK

Čoraz viac firiem zahŕňa sociálne médiá do IK
február 2012
Podľa globálneho prieskumu Towers Watson vykonaného koncom roka 2011, čoraz viac firiem plánuje zvýšenie užívania sociálnych médií v roku 2012, a to napriek tomu, že vyvstáva veľa otázok ohľadom ich efektivity.
Z výsledkov globálneho prieskumu na vzorke 604 organizácií vyplynulo, že 64% respondentov malo vyššiu znalosť o spôsoboch využitia sociálnych médií v IK v porovnaní s predchádzajúcim rokom a 69% plánuje zvýšiť ich využívanie v roku 2012.

Avšak, len 28% organizácií z tejto vzorky uviedlo, že považuje sociálne médiá za nákladovo efektívne, pričom 63% z nich investuje do socialnych sietí a 58% do leadership blogov. Čo je však zarážajúce, iba 15% má zavedené metriky na meranie efektivity.

Melcrum / Watson Towers