FEIEA Grand Prix 2014, Judgment Weekend, Lisabon

FEIEA Grand Prix 2014, Judgment Weekend, Lisabon
október 2014
V dňoch 10.-12. októbra sa v portugalskom Lisabone zišli zvolení porotcovia z európskych asociácií, aby počas “Judgment Weekend” rozhodli o víťazoch európskeho kola Grand Prix najlepších projektov internej komunikácie. Slovenskú republiku reprezentoval Martin Onofrej, zakladateľ AICO.


“Bol to neuveriteľne náročný a zaujímavý víkend. Spolu s kolegami z Českej republiky, Rakúska, Švajčiarska, Portugalska, Veľkej Británie, Talianska a Slovinska, sme podrobne analyzovali a hodnotili 98 najlepších projektov internej komunikácie. Som presvedčený, že výber bol kompetentný a spravodlivý, vybrali sme víťazov. Viac v tejto chvíli k tomu dodať nemôžem,” s úsmevom dodáva Martin Onofrej. Víťazi FEIEA Grand Prix budú slávnostne vyhlásení 13. novembra 2014 v Londýne.