FEIEA Grand Prix vyhlásila vítěze za rok 2013

FEIEA Grand Prix vyhlásila vítěze za rok 2013
december 2013
Vítězové českého kola FEIEA Grand Prix se zúčastnili mezinárodního klání, které proběhlo v polovině října v Lisabonu, výsledky byly oficiálně vyhlášeny 28. listopadu 2013. Porota složená z odborníků z členských zemí vybrala v každé kategorii tři nejlepší práce, za ČR se hodnocení zúčastnil spoluzakladatel Institutu interní komunikace Tomáš Poucha. Ze soutěže IIK Grand Prix jsme do celoevropské soutěže letos vyslali 5 prací, a mezi zhruba 90 projekty z celé Evropy jsme zaznamenali hned čtyři vítězství.
„Máme z toho ohromnou radost,“ konstatuje Tomáš Poucha z IIK. „Vyplatilo se, že soutěž IIK Grand Prix, kterou organizuje Institut interní komunikace, je velice náročná, vždyť letos jsme řadu cen ani neudělili. Proto jsme mohli vyslat do mezinárodní soutěže skutečně špičkové projekty.“ Tento přístup motivuje české firmy, které se zaměřují na rozvíjení interní komunikace, aby se zaměřily na kvalitu a například také na měřitelnost svých projektů. A je vidět, že to funguje, protože české projekty byly v takovém měřítku oceněny už podruhé. 

A kdo tedy patří mezi letošní vítěze? 

V kategorii Face-to-face internal communication event – single event zvítězila společnost ČEZ, a. s. se svým projektem ČEZ Management Meeting (CMM) aneb konference bez prezentací. Jednalo se o netradičně pojatou konferenci 150 top manažerů ČEZu, kterou moderoval známý novinář a moderátor Petr Šimůnek a která spíše než konferenci připomínala zpravodajský pořad nebo Hyde Park. Výsledkem bylo, že po jejím konání 96 % manažerů lépe chápe situaci na trhu a 100 % z nich hodnotilo obsah jako zajímavý. „Prvenství v Grand Prix je třešinkou na dortu, který jsme upekli z velké dávky invence, o pár dek větší porce odvahy a litru nervů, zda všechny novinky zvládneme režijně a technicky spojit. Ocenění je za to všechno pěknou odměnou, nejvíc nás ale popravdě těší, že novému konceptu akce přišli na chuť naši manažeři“, vysvětluje Šárka Samková, manažerka marketingové komunikace společnosti ČEZ, a. s. 

V kategorii Internal communication strategy: multinational project si odnesla první cenu společnost DHL IT Services za projekt Women in Business Group. To je diskusní platforma, která se zabývá silně medializovanou otázkou – postavením žen v zaměstnání. Sdružuje dnes už více než 110 členek a umožňuje jim výměnu zkušeností a znalostí, a to s vynaložením nulových nákladů. „Získání mezinárodního ocenění Grand Prix pro nás nejen velkou ctí, ale současně I velkou motivací v naší iniciativě pokračovat. Jsem pyšná na členy naší skupiny, bez jejichž dobrovolnické práce by naše iniciativa nemohla existovat ani pokračovat. Téma „women in business„ je zásadní pro dnešní společnost a program jako Women in Business Group pomáhají motivovat, inspirovat a připravit ženy na postavení lídrů. V příštím roce se budeme zaměřovat I na rozšiřování řady našich mužských členů, aby jsme rozšířili naše perspektivy a podpořili dialog na toto téma„, doplňuje Dana Poul-Graf, ředitelka globální komunikace, DHL IT Services a spoluzakladatelka IIK.

Kategorie Internal communication strategy – single issue patřila společnosti Seznam.cz, která zvítězila s projektem Měsíc kníraté komunikace. Cílem této kampaně byla podpora léčby rakoviny prostaty a díky nejrůznějším aktivitám, do kterých byly vtaženy i jednotlivé pobočky a spolupracovala na ní oddělení napříč celou firmou, se nakonec vybralo skoro 200 000 Kč. Kromě jasného finančního efektu byl přínosem projektu zejména fakt, že se podařilo propojit celou řadu komunikačních kanálů i vytvořit návaznost na externí komunikaci. „Moc si vážíme toho, že se naše kampaň takto umístila. Kromě obdivuhodné sumy, kterou naši zaměstnanci věnovali na léčbu rakoviny prostaty, si především ceníme obrovské vervy, s jakou se kolegové zapojili do organizace projektu, a velkého altruismu, s jakým se u nás podporují charitativní akce. Celou kampaň jsme si sami vymysleli i realizovali pouze v rámci běžného rozpočtu, proto nás těší, že jsme dokázali takto obstát v tvrdé konkurenci evropských projektů,“ shrnuje vítězství v soutěži Tomáš Novotný, manažer interní komunikace Seznam.cz. 

V kategorii Intranet site získala druhou cenu Česká spořitelna, a. s. s projektem Včelín. Jedná se interní sociální síť, podobnou Facebooku, která je propojená s intranetem a registruje 80 – 100 tisíc návštěv od 30 tisíc návštěvníků. Její přínos pro firmu je zřejmý – otevřené diskuze, které tady probíhají, se dostaly až do porad vrcholového vedení, a v této souvislosti je třeba ocenit i odvahu managementu se této nové situaci postavit. „Z ocenění máme velkou radost a je pro nás dalším potvrzením toho, že cesta otevřené a obousměrné komunikace se zaměstnanci, ke které Včelín přispívá, je správná. O tom ostatně svědčí i rostoucí statistiky používání této interní sociální sítě a počet zaměstnanců, kteří se do komunikace zapojují zejména v regionech. Za zmínku jistě stojí i interní ocenění Počin roku 2013, které Včelín získal v anketě manažerů celé Finanční skupiny České spořitelny“ popisuje Jan Vyšehradský, vedoucí oddělení interní komunikace České spořitelny, a. s. 

„Z výsledků je vidět, že jdeme správným směrem,“ říká Tomáš Poucha. „Interní komunikaci se dostává ve firmách stále větší pozornosti, to můžeme pozorovat i na našich setkáních – zájem o ně roste, stejně jako kvalita projektů, o kterých se od našich spolupracovníků a členů dovídáme.“ 

Soutěž tak má i přímý pozitivní dopad na firemní praxi. Je totiž vidět, že stále více firem a manažerů si uvědomuje, že interní komunikace může pro společnost znamenat skutečně velký přínos, že ji může posunout dál, protože má potenciál zvýšit angažovanost zaměstnanců a jejich zapojení do firemních aktivit. A to přináší nejen spokojenost lidí v zaměstnání, ale také měřitelný hmotný přínos pro zaměstnavatele. 

Zdroj: Institut interní komunikace, www.institutik.cz