IIK Grand PRIX má svojich víťazov

IIK Grand PRIX má svojich víťazov
jún 2013
Súťaž Inštitútu Internej Komunikácie (IIK), ktorá vyberala najlepšie projekty internej komunikácie za posledný rok, má už svojich víťazov. Slávnostné vyhlásenie prebehlo 13. júna 2013 v Prahe. Slovensko malo svoje zastúpenie nielen v porote (Martin Onofrej, prezident AICO), ale aj medzi účastníkmi (Slovak Telekom).
Aká je to vlastne súťaž? 

Dalo by sa povedať, že veľmi prísna. Nároky porotcov sú vysoké a debaty pri hodnotení búrlivé, ale cieľom súťaže je nájsť skutočnú kvalitu. Nejde o to, aby všetci odchádzali s ocenením, ale o to, aby boli vybraní tí najlepší a hlavne, aby sa všetci, ktorí svoje súťažné projekty prihlásili, v oblasti internej komunikácie posunuli ďalej. 

"Sme nároční, niekedy sa na nás účastníci hnevajú, že nevyhrali. Ale u nás vyhrá ten, kto jasne ukáže účel a prínos k zlepšeniu internej komunikácie vo svojej firme, a efekt jeho projektu je merateľný, "hovorí k tomu Tomáš Poucha, spoluzakladateľ IIK. "Okrem efektivity a kreativity porota zohľadňuje aj mieru novátorstva," dodáva. 

Martin Onofrej,prezident AICO a člen poroty IIK Grand Prix pri hodnotení sa zameral najmä na meranie efektivity internej komunikácie. „Stanovenie metrík a ich monitorovanie nám umožní nielen vylepšovať úroveň internej komunikácie, ale aj meranie návratnosti investícií, čo je jeden z najdôležitejších argumentov pre top manažment pri prerozdeľovaní zdrojov v prospech internej komunikácie.” 

Prínosom pre súťažiacich je potom precízna spätná väzba, ktoré dostanú v podobe hodnotenia od všetkých porotcov, a ktorá im môže napovedať, čo urobili dobre alebo naopak akých chýb sa vo svojich projektoch dopustili. Organizátori sú si vedomí, že pre súťažiacich nie je jednoduché ísť s kožou na trh a vstúpiť do takto náročného a prísne hodnoteného súťažného zápolenia, preto sa rozhodli všetkým súťažiacim udeliť čestné uznanie za odvahu, prejavenú prihlásením projektu do súťaže. V tomto roku sa súťažilo v 6 kategóriách, práce posudzovalo 12 porotcov rôznorodých profesií, od psychológa a kouča cez marketérov, kreatívcov, novinárov až k pedagógom a odborným konzultantom. Do súťaže sa prihlásilo 32 prác. 

Výsledky IIK Grand PRIX 
  
1. Kategória: Digitálne nástroje internej komunikácie 
1.miesto a špeciálna cena poroty - Podniková sociálna sieť Včelín, 
Česká spořitelna, a. s. 
2.miesto - neudelené 
3.miesto - Peněženky necháte doma. Až poprvé zaplatíte Mobitem. Telefónica Czech Republic, a. s. 

2. Kategória: Tlačené nástroje IK 
1.miesto – neudelené 
2.miesto – neudelené 
3.miesto – neudelené 

Čestné uznanie – Kofomagazín, Kofola ČeskoSlovensko, a. s. 
Čestné uznanie – Makro Rok, MAKRO Cash & Carry CR s. r. o. 

3.Kategória: Tlačené nástroje internej komunikácie 
1.miesto – ČEZ Management Meeting (CMM) aneb konference bez prezentací, ČEZ, a. s. 
2.miesto – neudelené 
3.miesto - Revoluce je tady. Nové tarify FREE, 
Telefónica Czech Republic, a. s. 

4.Kategória: Netradičný formát/realizácia v internej komunikácii 
1.miesto – Women in Business Group, DHL Information Services Europe s. r. o. 
2.miesto – neudelené 
3.miesto - neudelené 

Čestné uznanie - ZMENA je to, čo nás ženie dopredu, 
Slovak Telekom, a. s. 

5.Kategória: Jednorázové kampane a stratégie 
1.miesto – Měsíc kníraté komunikace, Seznam.cz, a. s. 
2.miesto – neudelené 
3.miesto - The Global Corporate Challenge 2012, DHL Information Services Europe s. r. o. 

Čestné uznanie - Mať zodpovědnost sa nám páči, Slovak Telekom, a. s. 

6.Kategória: Dlhodobá koncepcia a stratégia  
1.miesto a špeciálna cena poroty - CSR ambasadoři, Siemens, s. r. o. 
2.miesto – neudelené
3.miesto - neudelené