IK v centre zdieľaných služieb LafargeHolcim a projekty Grand Prix 2016

IK v centre zdieľaných služieb LafargeHolcim a projekty Grand Prix 2016
september 2016
Septembrové AICO Café prinieslo príbehy internej komunikácie firiem LafargeHolcim, AXA a IKEA. Rozpovedali, aké úlohy má IK v centre zdieľaných služieb, ako sa popasovali s novým zariaďovaním priestorov a rozvojom talentu. 
V prvej časti tradičného neformálneho stretnutia sme spoznali internú komunikáciu, jej úlohy a výzvy v centre zdieľaných služieb LafargeHolcim v Košiciach. Porozprával nám o nej manažér komunikácie, Ján Mikuláš. 

V LafargeHolcim pracuje široké spektrum ľudí, rôznych národností. Základom úspechu firmy je komunikácia. Preto nechali svojich zamestnancov rozhodnúť o firemnom jazyku. Zvíťazila angličitna. 

Aby pomohli svojim zahraničným zamestnancom s prvotnou orientáciou v novom meste, zriadili pre nich na intranete sekciu pre tipy v rôznych oblastiach. Nájdete tu odporúčania zaujímavých miest, výletov, dobrých reštaurácií, dokonca si môžete naplánovať i spolujazdu. 

Svojich zamestnancov sa snažia zaťažovať čo najmenej e-mailovou komunikáciou, preto na projektoch pracujú na google drive (s vlastnými úložiskami), zrušili newslettre a zaviedli digitálne nástenky na komunikáciu oznamov a firemných správ.

V druhej časti sme dali priestor aj našim českým kolegom z IK, s ich zaujímavými projektami z českého IIK Grand Prix 2016.

Ak sa mení pracovné prostredie
Petra Mikulcová, špecialistka internej komunikácie, nám porozprávala o tom, ako sa ich zamestnanci podieľali na novom zariadení a usporiadaní bratislavskej pobočky AXA. V online rovine zriadili na intranete sekciu, ktorá sa venovala iba tejto téme. Pravidelne sa aktualizovala spolu s pokrokom prác. Podporená bola sekciou FAQ a e-mailom určeným na otázky súvisiace s renováciou. 

V offline svete zrealizovali workshop pre zamestnancov, v ktorom sa mohli svojimi návrhmi podieľať na konečnom výzore a zariadení kancelárií. Výstupom workshopu bol zoznam, ktorý manažment použil pri briefovaní dizajnu priestorov. Výsledkom sú priestory, ktoré zohľadnili mnohé požiadavky zamestnancov.

Vpred so svojimi

Počas týždňa talentov, si mohli zamestnanci vyskúšať prácu na iných oddeleniach. Tí, ktorí preukázali zručnosti, dostali šancu i na zmenu svojho pôsobenia. Kampaň prebehla na globálnej úrovni a úspešne ju aplikovali aj na Slovensku, v Čechách a v Maďarsku.

Nosnou myšlienkou projektu bol slogan: „Každý má šancu uspieť“. Jej cieľom bolo zviditeľniť systém interného vzdelávania a ponúknuť tak svojim zamestnancom napredovanie v spoločnosti. 

Eventu predchádzala masívna propagácia. Prebiehala cez mnohé komunikačné kanály, 
napr.: pestrofarebné tričká zamestnancov, ich inšpiratívne príbehy v internom magazíne, lepky na počítačoch a prezenčky na nástenkách, kde sa mohli záujemci zapísať. 

Tešíme sa na ďalšie stretnutia