IK z perspektívy potrieb a očakávaní lídrov

IK z perspektívy potrieb a očakávaní lídrov
február 2015
Po prvýkrát na Slovensku sme otvorili diskusiu s lídrami organizácií na tému rozvoja strategickej internej komunikácie.

Hlavné témy diskusií:

Ako lídri vnímajú úlohu IK v podniku 21. storočia
Čo a prečo lídri považujú za prioritu v oblasti IK
Čo považujú za najvýznamnejšie úspechy IK vo svojom podniku
Lídri a moderné vnútropodnikové komunikačné technológie
Čo lídrov motivuje k tomu, aby investovali do IK


Prieskum stavu internej komunikácie odhalil veľké rezervy i príležitosti. Pre ďalší rozvoj tejto profesie je dôležité otvoriť diskusiu s lídrami organizácií, pretože tí dokážu určiť priority a rozhodnúť o zdrojoch. Po prvýkrát sme na Slovensku vytvorili unikátne podujatie „Interná komunikácia v kontexte potrieb a očakávaní lídrov“, ktoré sa uskutočnilo 26. februára 2015 v Bratislave. 

Podujatie otvoril Martin Onofrej, zakladateľ asociácie AICO, ktorý sa sústredil na definíciu modernej internej komunikácie, vývoj jej kompetencií a na biznis efekt, ktorý prináša zvyšovanie angažovanosti zamestnancov a implementácia nových komunikačných a kolaboračných nástrojov. 

Pavol Lančarič, generálny riaditeľ Orange Slovensko, hovoril o nevyhnutnosti podpory zo strany internej komunikácie pri aktuálne prebiehajúcich organizačných zmenách. Spomenul pri tom aj benefity prepájania videa s intranetom v rámci manažérskej komunikácie. „V situácii, keď ľudia nie sú dostatočne informovaní, motivovaní, či vtiahnutí do deja, tak je veľmi ťažké očakávať, že sa budú vedieť identifikovať s tým, aké má spoločnosť ciele,“ doplnil Pavol Lančarič. Roman Juráš, generálny riaditeľ Generali Poisťovňa, vo svojom príspevku popísal cestu od lokálnej vízie firmy ku globálnej identite a akú úlohu pritom zohráva interná komunikácia. Andrej Zaťko, generálny riaditeľ J&T Bank, porozprával o zmene banky z malej „rodinnej“ firmy na dynamicky rastúcu spoločnosť, pričom podčiarkol dôležitosť úlohy internej komunikácie pri tejto transformácii, ako aj pri presadzovaní firemných hodnôt naprieč organizáciou. Spíkrov úvodnej časti uzavrel Václav Mika, generálny riaditeľ RTVS, ktorý priblížil úlohy internej komunikácie pri spájaní dvoch inštitúcií a ich kultúr. „Interná komunikácia je nielen o tom, ako vytvoriť podmienky pre informovanie zamestnancov, ale aj ako získať spätnú väzbu. A toto považujem aj za spätnú väzbu od všetkých dnešných rečníkov a lídrov spoločností,“ doplnil Václav Mika. 

Druhú panelovú diskusiu otvoril Imrich Béreš, predseda predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne, ktorý sa vo svojom príspevku sústredil na benefity realizácie auditu internej komunikácie. „Intranety, majú vo firme poskytovať viac ako len základné informácie charakteru „čo je na obed“, ale aj aké sú smernice, dochádzky a výsledky, pričom by mali podporovať aj spoluprácu jednotlivcov a skupín,“ upresnil Imrich Béreš. Martin Kele, generálny riaditeľ Matador Holding zdôraznil, že napriek zložitému komunikačnému prostrediu, typickom pre výrobnú spoločnosť, sa snažia postupne zapracovať komunikačné a pracovné postupy tak, aby prinášali čo najvyššiu efektivitu a kvalitu do výroby, v čom im významne pomohol nedávno zrealizovaný audit interných procesov. Oyvind Oanes, generálny riaditeľ ZUNO Bank sa sústredil na úlohu internej komunikácie nielen pri externom mediálnom nápore súvisiacom s potenciálnym odpredajom spoločnosti, ale aj pri kontinuálnom napĺňaní firemných biznis cieľov. Martin Sůra, generálny riaditeľ Hewlett-Packard Slovakia, priblížil priority internej komunikácie v čase globálnej separácie korporácie HP na dva samostatné celky, pričom objasnil aj hlavné princípy hladkého priebehu delenia. „V našej spoločnosti považujeme za angažovaného zamestnanca toho, kto sa aktívne zaujíma o to, čo sa v spoločnosti deje a aktívne sa zapája nielen do pracovných, ale aj mimopracovných záležitostí spojených s firmou,“ doplnil Martin Sůra. 
   
„Po prvýkrát sme na Slovensku otvorili diskusiu s lídrami známych spoločností na tému rozvoja strategickej internej komunikácie. Veľmi nás potešil záujem spíkrov - lídrov ôsmych známych slovenských spoločností, ako aj bohatá a aktívna účasť ďalších lídrov a profesionálov z oblasti komunikácie, HR, marketingu a IT. Dúfame, že podujatie prispeje k vnímaniu profesie internej komunikácie ako strategického nástroja rozvoja firiem aj mimo tejto konferenčnej miestnosti,“ uzatvára Martin Onofrej, zakladateľ asociácie AICO.

AICO Roundtable 2015

AICO Roundtable RTVS

AICO Roundtable TA3