Interná komunikácia v druhej najväčšej banke na Slovensku

Interná komunikácia v druhej najväčšej banke na Slovensku
december 2017
Kedy: 25. januára 2018, 13:30-17:00
Kde: Všeobecná úverová banka, Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava


V priestoroch budovy centrály VÚB sa 25. januára 2018 konalo ďalšie AICO Café zamerané na témy internej komunikácie.
Najprv vystúpil Martin Onofrej, prezident AICO, ktorý stručne predstavil program podujatí asociácie pre rok 2018. V prvom rade to bola informácia, že sa 22. februára uskutoční AICO Roundtable za prítomnosti lídrov významných spoločností. Na toto podujatie príde aj expert pre meranie oblasti internej komunikácie Paul Roberts z Veľkej Británie.

Martin Onofrej predstavil aj paletu workshopov. Najbližší z nich bude už 22. februára, ktorý povedie práve Paul Roberts. Nasledovať bude 22. marca workshop s Petrom Sedláčkom na tému krízovej komunikácie. Zároveň naznačil témy ďalších workshopov, ktoré je pripravený viesť Ján Uriga. Prvé dva by sa týkali oblasti strategickej internej komunikácie ako efektívneho business partnera a ďalší merania a rozvoja inovatívnej kultúry. Uvažuje sa aj o workshope na tému „nudging“ (postrčenie). Bude zaujímavý svojou hravou formou, ale pravdepodobne i termínom, keďže by sa konal netradične počas letných mesiacov. Štvrtou témou Jána Urigu by mohlo byť, ako komunikovať s lídrami.

V ďalšej časti podujatia vystúpila Katarína Svačinová, šéfka internej komunikácie VÚB, ktorá predstavila škálu interných komunikačných nástrojov a aktivít z ich kuchyne. Popísala výzvy, ku ktorým bude patriť transformácia „old schoolového“ intranetu a zavedenie podnikovej sociálnej siete. Katka Svačinová s kolegyňou Katkou Čopákovou veľmi zaujali projektom „Dress Code“. Atraktívnou formou upútali pozornosť k téme, ktorá je úzko spojená s korporátnou kultúrou v banke. Dozvedeli sme sa, že VÚB nahradili interné časopisy tvorbou krátkych, 60 až 90 sekundových videí. Diapazón komunikačných nástrojov obohatili aj o SMS správy zasielané zamestnancom (jedná sa o zasielanie najdôležitejších správ). Ich prezentáciu si môžete pozrieť tu.

Ďalším spíkrom bol Ján Mikuláš, Community Engagement Manager z  Global Business Solutions division, Swiss Re. Sústredil sa na predstavenie „GBS ModChatu“, čo je forma moderovaného chatu. Ide o veľmi efektívnu formu komunikácie a popri tom jednoduchú kombináciu dvoch technológií – Skype for Business a SLIDO. Prezentoval praktické prínosy, zvlášť čo sa týka internej komunikácie v globálnom merítku, kde sa prepájajú diskutujúci z celého sveta, pričom sa prejavujú rôzne aspekty kultúry. Práve funkcionalita SLIDO obohacuje komunikáciu o rýchle, efektívne, ale aj anonymné postovanie otázok, respektíve hlasovanie diskutérov. Po zavedení tohto komunikačného modelu stúpol počet kladených otázok z obvyklých štyroch na štyridsať až päťdesiat kvalitných otázok. Takisto vysvetlil, aké úlohy plní administrátor počas moderovaného chatu. Prezentáciu si môžete pozrieť tu.             

Na 19. apríla 2018 je naplánované ďalšie AICO Café, ktoré by sa malo uskutočniť v Národnej banke Slovenska.