Interná komunikácia v Tatra banke (nielen) v pandemických časoch

Interná komunikácia v Tatra banke (nielen) v pandemických časoch
november 2020
Štvrtok 26. november 2020, 14:00
Virtuálne podujatie

Virtuálna návšteva kuchyne Tatra banky, čo sa tam varí a pečie v oblasti internej komunikácie v "štandardných" i pandemických časoch. 

Program podujatia

1. časť: 
Predstavenie Tatra banky, tímu komunikácie a Employer promise aktivít
Július Benko - riaditeľ odboru ľudských zdrojov
- Lucia Suďová – vedúca oddelenia komunikácie

Adamova škola
- Zuzana Ondrová – Brand manager oddelenia komunikácie

2. časť:
Info o ďalších aktivitách asociácie
- Martin Onofrej – zakladateľ AICO

3. časť:
Komunikácia v čase korona krízy
- Michal Kubovčák – Brand manager - senior oddelenia komunikácie

Prezentacie z podujatia nájdete tu (14,5 MB).