Interná komunikácia vo výrobnom závode

Interná komunikácia vo výrobnom závode
november 2015
AICO Café: Interná komunikácia vo výrobnom závode
Kedy: 5. november 2015 o 14:00
Kde: Volkswagen Slovakia, Bratislava

AICO Café - neformálne stretnutie členov AICO v bratislavskom závode Volkswagen sa tešilo veľkému záujmu. Nečudo. Účastníci mali príležitosť sa zoznámiť s projektmi VW, ktoré úspešne reprezentovali Slovensko v národnom a európskom kole FEIEA Grand Prix. Prirodzene, k atraktivite stretnutia komunikátorov okrem predstavenia tradičných výziev internej komunikácie vo VW prispela aj aktuálna situácia, ktorej táto spoločnosť čelí globálne. Veď je to len otázkou štatistickej pravdepodobnosti, kedy nejaká spoločnosť bude čeliť niektorej z foriem krízovej komunikácie.
Podujatie otvoril Vladimír Machalík, hovorca VW a zástupca vedúceho komunikácie, ktorý predstavil výrobný závod, štruktúru pracovnej sily a paletu zapojených komunikačných kanálov. Na jeho vystúpenie nadviazal Lukáš Dinda, vedúci generálneho sekretariátu, ktorý priblížil ako sa zrodila nová komunikačná stratégia a hodnoty, kto sa podieľal na projekte, kde hľadali podporu a ako postupovali pri úspešnej implementácii. Medzi zaujímavosti patrila aj informácia o tom, že komunikačnú stratégiu a hodnoty si bratislavský závod vytvoril a zaviedol nezávisle od svojej centrály v Nemecku. Lucia Makayová sa vo svojom vystúpení sústredila na internú offline komunikáciu. Zvlášť predstavila časopis Svet, proces jeho tvorby, distribúciu a hodnotenie. Tento časopis sa po tohtoročnom súboji vo FEIEA Grand Prix zaradil medzi najlepšie európske magazíny internej komunikácie - ale viac v tejto chvíli neprezradíme - až po slávnostnom vyhlásení v Ríme :-) Ukážku časopisov si môžete pozrieť tu a tu (obsah je určený len pre členov asociácie a pre jeho zobrazenie je treba sa prihlásiť).

Ako sa mení rola internej komunikácie? Túto tému otvoril vo svojom vystúpení Ján Uriga, Senior Manager spoločnosti PricewaterhouseCoopers. Svojimi úvahami zdôrazňoval potrebu implementácie správnych postupov a načasovania internej komunikácie, aby dokázala efektívne podporiť zmenové iniciatívy. Tým to však nekončí. Je dôležité sústrediť sa aj na meranie dopadov internej komunikácie, na preukazovanie jej účinku - čo je zároveň nevyhnutnosťou pre transformáciu vnímania internej komunikácie ako partnera lídrov. Toto vystúpenie bolo zároveň malou ochutnávkou celodenných špecializovaných AICO workshopov, ktoré bude Ján viesť na jar 2016. Prezentáciu Jána Urigu si môžete pozrieť tu (prezentácia je prístupná len pre členov asociácie).

Na záver podujatia mali účastníci exkluzívnu príležitosť nazrieť do jednej z najmodernejších karosární na svete - a na vlastné oči sa presvedčiť, že v bratislavskom Volkswagene to naďalej žije :-)

Stretnutia AICO Café sú určené len pre členov AICO. Pokiaľ nieste členom a radi by ste sa ním stali, kontaktujte nás (info@aico.sk).


Film Volkswagen Slovensko