Interní komunikátori cítia optimizmus v roku 2012

Interní komunikátori cítia optimizmus v roku 2012
máj 2012
Podľa globálneho prieskumu Melcrum, na ktorom svojou účasťou participovala aj AICO, viac ako osem z desiatich expertov na internú komunikáciu očakáva v tomto roku pozitívny dopad IK na ich organizáciu, a to predovšetkým vďaka implementácii nových technologií, novým iniciatívam i celkovému pozitívnemu prístupu zo strany manažmentu.
Na otázku "Ako pozitívne vnímate dopady aké dokážete dosiahnúť vo vašej organizácii v tomto roku?", 83% opýtaných respondentov odpovedalo povzbudzujúco, z čoho 33,3% sa vyjadrilo "veľmi pozitívne" a takmer polovica sa cíti "skôr pozitívne".

Komunikátori plánujú maximalizovať dopady svojej práce rôznymi spôsobmi - od implementácie technológií (najmä podnikových sociálnych médií - ESM) do ich komunikačného mixu, efektívnejším zapojením top manažmentu, aplikovaním nových prístupov IK, ako aj pozitívnejšiemu postoju k ich dennodennej práci.

Niektorí z respondentov sa však vyjadrili menej optimisticky ohľadom výhliadok na rok 2012. Okolo 15% respondentov uviedlo rozpočtové obmedzenia, nedostatok podpory zo strany manažmentu, zmeny v manažmente ako aj chabo riadené reštrukturalizácie (vrátane oslabovanie pozícií interných komunikátorov). Boli aj takí, ktorí dokonca uviedli neistú budúcnosť IK v ich organizácii ako dôsledok znižovania počtu zamestnancov.


Melcrum 
-MO-