Interní komunikátori sa cítia byť svojim manažmentom podceňovaní

Interní komunikátori sa cítia byť svojim manažmentom podceňovaní
jún 2012
Z prieskumu britského Chartered Institute of Public Relations nazvaného "Komunikáciou k zaangažovanosti" vyplynulo, že väčšina interných komunikátorov je presvedčených o tom, že top manažment považuje internú komunikáciu za "celkom dôležitú". Lenže, iba 24% interných komunikátorov verí, že top manažment považuje IK za "skutočne dôležitý" nástroj riadenia ľudí.
Prieskum tiež odhalil, že interní komunikátori sú odtláčaní od práce, ktorá podnecuje zaangažovanosť zamestnancov. Drvivá väčšina (91%) trávi menej ako štvrtinu svojho pracovného času na spätnej väzbe od zamestnancov a prieskumoch. Až 71% interných komunikátorov venuje menej ako 25% svojho času práci s líniovými manažérmi a tímovou komunikáciou. Pritom, práve tieto dve oblasti sú kľúčovými činiteľmi úspechu pri zvyšovaní zaangažovanosti zamestnancov.

A ako ste na tom vy? Máte skutočnú podporu manažmentu pre oblasť IK? Zapojte sa do pripravovaného prieskumu AICO o stave internej komunikácie na Slovensku.