Kde začína a končí podobnosť medzi verejnými a podnikovými sociálnymi médiami?

Kde začína a končí podobnosť medzi verejnými a podnikovými sociálnymi médiami?
jún 2012
Položili sme si otázku, v čom sa verejné sociálne médiá ako napríklad Facebook či Google+ podobajú a v čom odlišujú od podnikových sociálnych médií (ESM = Enterprise Social Media), ako napríklad Yammer alebo Jive.
Identifikovali sme 7 oblastí, kde sú oba typy sociálnych médií (SM) podobné, ale zároveň je dôležité vnímať aj ich odlišnosti z perspektívy cieľov organizácií. Práve tieto odlišnosti pritom treba vziať do úvahy pri implementácii sociálnych médií do podnikov, nakoľko sa objavujú názory, že do podnikového života je možné implementovať aj verejné sociálne médiá ako napríklad Facebook. Tieto názory považujeme za krátkozraké.

Pravdou je, že verejné SM naozaj môžu podnikom v niektorých oblastiach poslúžiť rovnako dobre ako ESM. Ide najmä o startupy, čiže o organizácie s malým počtom pracovníkov a s minimálnou anonymitou - väčšina pracovníkov sa medzi sebou pozná - svoje pozície, úlohy, ciele, kompetencie atď. Propagátori implementácie verejných SM do podnikov spravidla argumentujú aj tým, že napríklad Facebook ponúka riešenie pre podnikovú internú komunikáciu zdarma. 

Naše odporúčanie je však jednoznačné - verejné sociálne médiá do podnikov nepatria!


Aj pre startupy je len otázkou času, keď si uvedomia obmedzenia či riziká implementácie verejných SM do ich organizácie a potrebu nahradiť ich profesionálnymi ESM riešeniami, ktoré budú vyhovovať nielen potrebám internej komunikácie v podniku, ale aj ďalším zložkám ako napríklad HR, marketingu, R&D, obchodu atď. Predovšetkým však ide o to, aby boli integrálnou súčasťou IT stratégie podniku, do ktorej kompetencie patrí aj informačná bezpečnosť. 

Tu je sedem oblastí, ktoré odporúčame vziať do úvahy pri posudzovaní vhodnosti sociálnych médií pri implementácii do korporátneho života:

1. Notifikácie 
2. Profily ľudí / Profily pracovníkov
3. Vzťahy
4. Objektové profily / Podnikové profily
5. Updaty a toky aktivít
6. Povolenia a súkromie
7. Bezpečnosť

Viac o týchto oblastiach nájdete v knižnici AICO.

-MO-