Lídri na vybrané témy internej komunikácie: 3. marec 2016

Lídri na vybrané témy internej komunikácie: 3. marec 2016
marec 2016
AICO Roundtable: Lídri na vybrané témy internej komunikácie
Kedy: 3. marca 2016, 13:00
Kde: Hotel Lindner, Bratislava

Po minuloročnom úspechu podujatia Interná komunikácia z perspektívy potrieb a očakávaní lídrov sme aj tento rok pripravili zaujímavý program s top lídrami slovenských organizácii. Popoludnie 3. marca bolo nabité názormi, diskusiami a prezentáciami lídrov o tom, aké majú potreby a očakávania od internej komunikácie vo svojom špecifickom prostredí a digitálnom svete 21. storočia.

“Interná komunikácia je v každej organizácii, či už si to jej členovia uvedomujú, alebo nie. Úspešnejšími sú tie,  ktoré rozpoznajú tento svoj vnútorný potenciál a dokážu ho pretaviť do lepšej spolupráce, angažovanosti, produktivity, konkurencieschopnosti a ziskovosti. V tomto smere zohrávajú lídri svoju nezastúpiteľnú úlohu,” týmito slovami otvoril podujatie
Martin Onofrej, prezident a zakladateľ AICO. 

Cieľom týchto podujatí asociácie AICO je podporiť uznanie významu internej komunikácie. Nejde len o jej systémovú implementáciu do organizácii - stanovenie ľudí, či oddelení, ktoré za ňu budú zodpovedať. Ide aj o jej ďalší rozvoj, aby nezdegradovala na poskytovateľa služieb - posúvanie informácií. To by bola škoda, pretože najväčší potenciál internej komunikácie tkvie práve v podpore strategických iniciatív - čiže v podpore lídrov. Preto je dôležité načúvať ich potrebám a očakávaniam.

Na Martinovu prezentáciu najskôr v krátkosti nadviazal špeciálny hosť podujatia -
Jon Husband, z kanadského Montrealu a priblížil svoj koncept “Wirearchy”, o ktorom mal na záver podujatia samostatnú prednášku. Predstavil prečo a ako sa adaptovať na vplyv súčasnej digitálnej éry prenikajúcej do života organizácií a akú úlohu by pri tom mali plniť lídri a interná komunikácia (viď krátka prezentácia).

Ako prvý z lídrov vystúpil Milan Vašina, CEO, T-Mobile Czech Republic a Slovak Telekom. Predstavil svojich 8 princípov vodcovstva, aplikovateľných aj v oblasti internej komunikácie (viď prezentácia).

Anna Macaláková
, CEO, J&T Banka, nás obohatila nielen o svoj pohľad ženy, ale aj človeka, ktorý sa prepracoval do pozície lídra z referentskej pozície a prežil postupný vývoj kultúry od založenia banky (viď prezentácia)

Peter Škodný
, generálny riaditeľ pre región strednej Európy, Accenture, sa podelil o množstvo názorov i zaujímavostí, ku ktorým nespornej patrilo aj zdielanie interných posolstiev zamestnancom Accenture cez externé tlačové médiá - The Washington Post (viď prezentácia).

Štátnu sféru zastupoval František Imrecze, prezident Finančného riaditeľstva SR. Účastníkom predstavil projekt implementácie systému ISFS-SD, pri ktorého úspešnom zvládnutí zohrala nezastúpiteľnú úlohu práve interná komunikácia. Za tento projekt získalo Finančné riaditeľstvo 1. miesto v súťaži AICO Grand Prix 2015 v kategórii Taktické riešenia a následne bol vyhlásený za najlepší európsky projekt v kategórii The best change communication strategy v súťaži FEIEA Grand Prix 2015 (viď prezentácia).

Peter Gunda
, Managing Partner, BDO, predstavil svoj pohľad na efektívne fungovanie internej komunikácie vo svojej prezentácii s názvom Cestovanie v čase. Prezentoval riziká vyplývajúce zo zahltenia zamestnancov e-mailami, ale aj svoje názory, vrátane toho, že na internú komunikáciu by mal byť vyčlenený aspoň jeden profesionál na 500 zamestnancov (viď prezentácia).

Po prezentáciách jednotlivých lídrov otvorili Peter Sedláček a Martin Grach z AICO panelovú diskusiu so všetkými lídrami. Účastníci mali možnosť klásť otázky aj prostredníctvom systému sli.do - takto sa nám nazbieralo takmer 40 zaujímavých otázok, aj keď bohužiaľ lídri nestihli na všetky odpovedať. Otázky ale nezostanú nezodpovedané - môžete sa tešiť na najbližšie vydanie AICO News, v ktorom sa vám pokúsime priniesť okrem iných zaujímavostí a noviniek aj vyjadrenia jednotlivých lídrov k tomu, čo vás zaujíma.

Záver podujatia patril konceptu Wirearchy, ktorý z kanadského Montrealu prišiel odprezentovať jeho samotný autor, Jon Husband. Wirearchy pojednáva o moci a efektivite ľudí pracujúcich spoločne vďaka prepojeniu a spolupráci. Je to skôr o individuálnom ako aj kolektívnom prevzatí zodpovednosti, než o spoliehaní sa na postavenie vyplývajúce z hierarchie. Ide o dôsledkoch na internú a externú komunikáciu spoločností, ich HR, marketing, vzdelávanie ako aj ďalšie funkčné oblasti. Jon umožnil, aby si členovia AICO a účastníci podujatia mohli stiahnúť jeho knižku Wirearchy tu.


AICO Roundtable - Interná komunikácia z perspektívy potrieb a očakávaní lídrov