Meranie internej komunikácie

Meranie internej komunikácie
máj 2017
Témou marcového AICO Workshopu bol vskutku evergreen - Meranie internej komunikácie. Prebrali sme, ako merať výsledky stratégie internej komunikácie a podporiť tak svoje plánovanie - od operatívnych po strategické iniciatívy, ako aj ROI (návratnosť investícií).
Kedy: štvrtok, 18. máj 2017, o 9:00 hod. –  celodenný workshop
Kde: Hotel Crowne Plaza, Bratislava
Lektori: Petr Sedláček a/alebo Martin Onofrej

Aj interná komunikácia potrebuje na svoj efektívny chod zabezpečiť meranie svojej výkonnosti, či dokonca aj doložiť opodstatnenosť svojej existencie vďaka vyčísleniu ROI. 

Meraním nielen zmeriame výsledky, čím odhalíme tak úspechy, ako aj neúspechy internej komunikácie, ale môžeme ju aj optimalizovať a stavať stratégiu jej ďalšieho rozvoja na neprestrielných štatistických údajoch. Jednoducho, čo meriate, to riadite.

• Prečo má zmysel merať IK?
• A ide to vôbec?
• Kedy, ako a ako často merať IK? 
• Ako prepojiť meranie IK s meraním HR tém (napr. zamestnanecká angažovanosť)?
• Aké metódy môžete použiť sami a aké je lepšie outsourcovať?
• Dá sa vyjadriť finančný prínos IK?