Neurolingvistické programovanie v IK

Neurolingvistické programovanie v IK
marec 2017
V marci sme usporiadali AICO workshop o neurolingvistickom programovaní s certifikovaným lektorom Petrom Sedláčkom. Účastníci si na praktických úlohách vyskúšali, ako uplatniť princípy neurolingvistiky v IK.
V úvode sme sa oboznámili s otcami neurolingvistiky Richardom Bandlerom a Johnom Grinderom a základnými tézami neurolingvistiky: subjektívnou realitou “mapami” a objektívnou realitou “teritóriami”. 

Každý človek má svoju unikátnu mapu, podľa ktorej rozumie svetu naokolo – teritóriu. Ľudia
s podobnými mapami si rozumejú, tí s odlišnými mapami majú komunikačné problémy. Žiadna mapa pritom nie je tá správna alebo nesprávna.

Ľudia vnímajú svet najmä cez jeden zo svojich zmyslov a orientujú sa najmä podľa všeobecnej štruktúry, nie obsahu. Obsah vo svojich myšlienkach prispôsobujú na základe toho, ktorý zmysel využívajú najviac:

  • Zrak (Visual)
  • Sluch (Auditory)
  • Cit a dotyk (Kinesthetic)
  • Čuch (Olfactory)
  • Chuť (Gustatory)
V európskom kontexte sa najviac pracuje s prvými troma. Prispôsobením komunikácie vymenovaným zmyslom a používaním slov, ktoré ich stimulujú, vieme osloviť široké spektrum príjemcov.

Predstavili sme si tiež konkrétne štruktúry NLP podľa Miltona. V praktickej časti workshopu sme si vyskúšali tvoriť podľa zásad neurolingvistiky rôzne komunikáty internej komunikácie, ktoré viedli k spätnej väzbe a diskusii. Obohatili workshop aj o podnety od účastníkov.

Pamätajme: Výsledok komunikácie je daný tým, čo druhý pochopí, nie tým, čo ste chceli povedať.