Neznalosť je najčastejšou bariérou pri implementácii internej komunikácie v organizáciach

Neznalosť je najčastejšou bariérou pri implementácii internej komunikácie v organizáciach
júl 2012
Je zakladateľom niekoľkokých neziskových organizácií ako Institut Interní komunikace a Marketingový institut. Zároveň je aj členom odbornej rady AICO. Viac o stave internej komunikácie v Čechách a na Slovensku sme sa rozprávali s Tomášom Pouchom.
Aké boli dôvody založenia IIK? 
Jsem přesvědčen, že interní komunikace je jedna ze stěžejních disciplin pro fungování firem a teamů a dosahování podnikatelských cílů. To si moc lidí nemyslelo a byl to i jeden z důvodů, proč jsme institut dali dohromady. Chtěli jsme tuto oblast jasně profilovat a nadefinovat. Dost důležité bylo i vytvoření příležitostí pro sdílení zkušeností, best practice, ale i propojení odborníků a společné hledání odpovědí na různé otázky. A ještě jeden, celkem prozaický důvod – prostě nás ta oblast baví. 

S akým ohlasom ste sa stretli u interných komunikátorov/novinárskej obce pri zakladaní inštitútu? 
Ti, co vedli větší kolektiv a záleželo jim na správném fungování, nám velmi dobře rozuměli a fandili. Ale reakce byly rozdílné, spíš by se dalo říci, že nám veřejnost moc nerozuměla. Pár lidí si dokonce myslelo, že si vymýšlíme novou oblast a dokonce se nám vysmáli. Je pravda, že se nám jich podařilo časem většinu přesvědčit, ale i tak nemáme zdaleka vyhráno… I když je moc příjemné sledovat, jak si tato disciplina získává stále větší respekt. 

V čom vidíte rozdiely medzi IK na Slovensku a v Čechách? 
Řada společností, které se o své zaměstnance koncepčně zajímá a stará působí jak v Čechách, tak na Slovensku. Nemyslím si, že jsou rozdíly nějak zásadní. To ale neznamená, že je to nějaká radost a všechno dobře funguje. Máme s IIK silné vazby po celé Evropě a reálně se ukazuje, že není nějak zásadní rozdíl mezi středoevropskými zeměmi obecně. Vysloveně funkční interní komunikace, která posouvá firmy mezi elitu stojí poměrně zásadně na osvíceném přístupu top managementu, což je problém skoro všude…

Aké sú podľa Vás najčastejšie bariéry efektívnej implementácie IK v organizáciách? 
Nejčastěji je to neznalost. Ať už na úrovni pracovníků, tak a to zejména, nejvyššího vedení, které se nezajímá o firemní kulturu, jasnou vizi společnosti a už vůbec ji nepředává dál. Neví jak na to, nebo si tuto důležitost vůbec neuvědomují. Někteří manažeři možná tvrdí, že na interní komunikaci něco je, ale v zásadě s tím nic nedělají. To jsou všechno údaje, které vychází z průzkumů, které jsme dělali. 

Aké úspechy IIK zaznamenalo v oblasti internej komunikácie počas svojej existencie? 
Jsme rádi, že máme velmi aktivní členy, kteří nám fandí a kteří s námi posouvají celou oblast dál. Na akce nám chodí desítky lidí, začínají se na nás obracet společnosti o radu, do soutěže se nám hlásí více a více prací, dokonce o nás i občas píší média. Vcelku se nám daří propojovat a ovlivňovat i evropskou scénu interní komunikaci a ukazuje se, že naše expertiza velmi dobře obstává v evropské konkurenci. Minulý rok uspěly v evropském kole soutěže interní komunikace všechny práce, co jsme za ČR posílali. 

Čo považujete za najväčšie benefity, ktoré IIK pre svojich členov prináša? 
Myslím, že to jsou hlavně aktuální a praktická témata a také snaha posouvat celou disciplinu dál. To jim dodává spoustu typů, případových studií, ale i argumentů, jak dělat svou práci dobře, případně důkazů, že ji správně dělají – jako třeba v případě už zmiňovaných soutěží.