O čem je Grand Prix

O čem je Grand Prix
apríl 2014
Petr Sedláček, porotca AICO Grand Prix 2014 popisuje štyri hlavné atribúty súťaže - prísnosť, dôslednosť, transparentnosť a úspechy.
Přísnost
Zohledňujeme nejen originalitu, kreativitu a kvalitu provedení - vyžadujeme také změření efektu přihlášené práce. Komunikační nástroje nebo aktivity přihlášené do Grand Prix nemají šanci uspět, aniž by prokázaly svou účinnost. Připomínáme tak komunikátorům, že jejich práce nesmí být samoúčelná, byť by byla sebekrásnější. Kultivujeme tak trh v zájmu nás komunikátorů samotných: učíme se být partnery managementů našich firem, které obvykle také přemýšlejí v číslech. Chceme-li být úspěšní, musíme být schopni mluvit jejich jazykem. Vzájemné plácání se po ramenou nám nepomůže.
Důslednost
Pravidla jsou dopředu známa, soutěžící jsou na všechna úskalí dopředu upozorňování. Porotu tvoří ostřílení profesionálové, kteří se nenechají opít rohlíkem. 
Transparentnost
Grand Prix není brutální jen pro soutěžící, ale i pro porotce. Každé číselné hodnocení musí být slovně odůvodněno. Nelze jej tedy odfláknout. Soutěžící mají možnost po vyhlášení výsledků do hodnocení nahlédnout. 
Úspěchy
Čtyři z pěti loňských vítězných prací získaly ocenění i na evropském kolbišti - FEIEA Grand Prix: tři vítězství a jedno druhé místo, a to v mezinárodní konkurenci 90 prací.