Osobná komunikácia interného komunikátora

Osobná komunikácia interného komunikátora
január 2023
Celodenný workshop s Petrom Sedláčkom o tom, ako zvládnuť a zlepšiť osobnú komunikáciu interného komunikátora, ktorá má dosah na celkovú kultúru vo firme.

Kde: hotel Crowne Plaza, Bratislava
Kedy: 22.február 2023, 9:00 - 16:30

Každé oddelenie a každý pracovný kolektív má svoje individuality, tímovú atmosféru, komunikačné špecifiká - a interný komunikátor ich musí zvládnuť všetky. So stúpajúcou kumuláciou úloh interných komunikátorov rastie aj náš manažérsky dosah na celkovú kultúru v spoločnosti. Stávame sa v tomto ohľade vzorom komunikačných foriem a schopností pre našich kolegov.

Ako teda komunikujeme s kolegami? Ako dokážeme pracovať s emóciami a spätnou väzbou? Ako vieme komunikovať v manažérsky náročných situáciách a nebrať si veci osobne?

Na workshope sa budeme venovať aj týmto témam:

  • Ako sa vlastne stane, že si niečo vezmeme osobne
  • Ako vznikajú emócie a ako ich máme chápať
  • Je rozvážnosť výsadou flegmatikov, alebo je to zručnosť, ktorú si môže osvojiť každý?
  • Ako poskytovať efektívnu spätnú väzbu kolegom


Pri rezervácii miesta majú prednosť členovia AICO pred nečlenmi.
Kapacita workshopu je obmedzená na maximálne 14 účastníkov.

Vstupné:
Zlatí členovia AICO: 1 účastník zdarma
Strieborní členovia AICO: 50% zľava, t.z. 99 EUR
Ostatní: 199 EUR