Pavol Lančarič, generálny riaditeľ Orange Slovensko, o úlohe IK pri organizačných zmenách (úvod)

Pavol Lančarič, generálny riaditeľ Orange Slovensko, o úlohe IK pri organizačných zmenách (úvod)
apríl 2015
Pavol Lančarič, generálny riaditeľ a člen predstavenstva Orange Slovensko, a.s., vo svojom úvodnom príhovore o úlohách internej komunikácie v procese organizačných zmien na AICO podujatí Interná komunikácia z perspektívy očakávaní a potrieb lídrov.

AICO Roundtable - Pavol Lancaric