Pravidelné stretnutie AICO Café

Pravidelné stretnutie AICO Café
október 2013
Vo štvrtok 26. septembra sa v bratislavskom Hoteli Lindner uskutočnilo pravidelné stretnutie členov AICO, medzi ktorými bolo aj niekoľko hostí. Hovorilo sa o tom, akým výzvam čelí interný komunikátor a o sociálnych médiách na pracovisku. Na stretnutí sme privítali 22 účastníkov zo 16-tich firiem.
Na úvod hovoril Martin Onofrej, zakladateľ AICO a zároveň CEO of PMP Group, o pláne aktivít asociáce na obdobie 2013/2014. 

Ďalším hosťom bola Dana Poul-Graf, spoluzakladateľka Intitutu Interní Komunikace (IIK) v Prahe a zároveň Global Head of Communication DHL IT Services v Prahe. Na začiatku predstavila IIK, jeho aktivity a plány do budúcnosti. V druhej časti svojej prezentácie hovorila o fungovaní internej komunikácie v spoločnosti DHL a ukázala aj svoj víťazný projekt z medzinárodnej súťaže FEIEA Grand Prix. Vyzvala interných komunikátorov, aby sa nebáli zmien a vyskúšali svoje nápady: “Nebojte sa experimentovať. Nemôžete očakávať iné výsledky, ak robíte tú istú vec.” 

Počas prestávky sa účastníci mali možnosť porozprávať s rečníkmi, zoznámiť sa s internými komunikátormi z iných firiem a vymeniť svoje skúsenosti a postrehy z ich práce. 

Druhú časť AICO Café, ktorá bola venovaná úvodu do sociálneho biznisu, otvoril Martin Onofrej. Sústredil sa na niekoľko benefitov implementácie podnikových sociálnych médií (ESM), a na základe AICO Survey 2012 upriamil pozornosť kolegov na paradox, kde napriek množstvu výhod ESM je ich systémová integrácia do slovenských podnikov skôr výnimkou. Preto je dôležité sústrediť sa na hlavné bariéry ich implementácie, najmä všeobecnú neznalosť, slabú podporu leadershipu a prekážky vyplývajúce z aktuálnej podnikovej kultúry. 

Posledným rečníkom na stretnutí členov AICO bol Ľubomír Horňák, Senior Project Manager zo spoločnosti PosAm. Jeho prezentácia sa venovala implementácii podnikových médií do života zamestnancov. Poukázal na nevyhnutnosť implementácie moderných komunikačných nástrojov do vnútrofiremnej komunikácie vzhľadom na nástup novej generácie pracovnej sily, tzv. millenials. Vtipne poznamenal, že napríklad jeho dcéra je typickým predstaviteľom tejto generácie, ktorá tvrdí, že emaily sú pre starcov. Tiež predviedol ako funguje sociálna sieť v spoločnosti PosAm a spôsob akým zdieľa informácie medzi kolegov. 

Ak ste nemali možnosť zúčastniť sa septembrového stretnutia AICO Café, alebo by ste si radi oživili niektorú z tém, môžete si pozrieť prezentácie rečníkov a videozáznam z podujatia.  Sprístupnené sú pre všetkých členov AICO v  AICO Library