Pravidelné stretnutie členov AICO Café - 30. január 2014

Pravidelné stretnutie členov AICO Café - 30. január 2014
február 2014
Vo štvrtok 30. januára sa uskutočnilo stretnutie členov Asociácie internej komunikácie – AICO Café. Účastníkov hosťovala vo svojich priestoroch spoločnosť Allianz - Slovenská poisťovňa, ktorá využila možnosť hostiteľa ukázať, ako funguje interná komunikácia u nich. Stretnutia sa zúčastnilo 15 hostí z 9-tich členských firiem.
Na úvod Martin Onofrej, zakladateľ AICO, zhrnul aktivity asociácie za uplynulé obdobie, z ktorých najvýznamnejším míľnikom je začlenenie AICO do Európskej federácie asociácií internej komunikácie – FEIEA. Tiež uviedol aj pripravované aktivity, ako napríklad AICO Workshop na tému Interné časopisy (20. marec 2014, Bratislava), a predovšetkým chystané otvorenie regionálneho kola súťaže Grand Prix. Úvod ešte doplnil Peter Manda z PwC predstavením tohtoročného prieskumu Digital IQ, do ktorého sa historicky po prvýkrát mohli zapojiť aj slovenské podniky. 

Možnosť prezentovať fungovanie internej komunikácie využil hostiteľ januárového AICO Café. Lucia Muthová, riaditeľka odboru firemnej komunikácie v spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, predstavila tím firemnej komunikácie. Tvorí ho externá a interná komunikácia, ktoré sa podľa jej slov "vzájomne výborne dopĺňajú, informujú a vedia si vypomôcť." Katarína Schneiderová, vedúca oddelenia internej komunikácie v spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, doplnila prezentáciu o informácie o offline a online médiách. Vo svojom vystúpení nielen odhalila ako funguje interná televízia, ale aj prečo má svoju nezastúpiteľnú pozíciu v informovaní a edukovaní zamestnancov. 

V ďalšej časti AICO Café sa diskutovalo o offline médiách. Možnosť hovoriť o nich a vymeniť si skúsenosti mal každý účastník. Niektorí priniesli na ukážku aj vlastné interné časopisy. Celú diskusiu viedol a usmerňoval Martin Onofrej. Ak ste nemali možnosť zúčastniť sa januárového stretnutia AICO Café, alebo by ste sa radi k niektorej z tém vrátili, môžete si pozrieť materiály od rečníkov v AICO Library.

AICO Summary: 
Fotografie z januárového podujatia AICO Café nájdete tu
Materiály z podujatia nájdete tu.