Prečo zlyhávajú lídri?

Prečo zlyhávajú lídri?
marec 2013
Iba 50% manažérov je schopných efektívne motivovať a zapojiť svojich zamestnancov pri zavádzaní zmien. Dôvody sú rôzne: nedostatok zručností, vôle či chýbajúca podpora top manažmentu pri implementácii strategickej internej komunikácie. 

Čo prinesie strategický prístup v internej komunikácii? 
V kľúčových momentoch organizácie, akým je napríklad zavádzanie novej firemnej stratégie, zohráva dôležitú úlohu strategická interná komunikácia. Jej výhodou oproti taktickej je, že dokáže poskytnúť plnohodnotnú podporu top manažmentu a ďalším oddeleniam podniku pri zavádzaní zmien. Ďalším poslaním efektívnej internej komunikácie na strategickej úrovni je zmena postojov a správanie zamestnancov. A tá je klúčom úspechu a k vyššej ziskovosti firiem. 

Aj napriek spomínaným výhodám, ktoré strategická interná komunikácia prináša sa jej na Slovensku nevenuje dostatočná pozornosť. Potvrdzuje to aj prieskum AICO, v ktorom až 33% respondentov uviedlo, že vo svojej organizácii nemajú implementovanú internú komunikáciu a viac ako polovica z nich (59%) ju ani do budúcnosti neplánuje. 

“SOS” oddelenia 
Ďalším problémom internej komunikácie je nesprávne chápanie úlohy oddelenia internej komunikácie ako “SOS”(Send Out Stuff) oddelenia, čiže preposielača informácií. Nielenže tieto oddelenia trpia personálnym nedostatkom, ale častokrát nie sú súčasťou tímu pri zavádzaní zmien v organizáciach. A to je častým dôvodom zlyhávania lídrov. Najmä v období implementácie zmien dokážu byť oddelenie internej komunikácie správnym partnerom pri formovaní postojov a správania zamestnancov. A práve táto zmena je je prvým krokom k úspechu firmy.

Zdroj: Melcrum, AICO