Prepájanie IK a HR vo výrobných podnikoch

Prepájanie IK a HR vo výrobných podnikoch
február 2022
Streaming 24. februára nám ponúkol cenný pohľad šéfov HR výrobných podnikov na spoluprácu s internou komunikáciou. V stúdiu sme privítali: 

Alžbeta Grácová, riaditeľka Ľudských zdrojov, SLOVNAFT, a.s.
Miroslav Šarišský, riaditeľ Ľudských zdrojov a organizácie riadenia Slovenské elektrárne, a.s.

Diskusiu moderoval Martin Onofrej, zakladateľ AICO.

O čom sme diskutovali:
  • Čo tieto podniky robia pre podporu vzdelávania i ďalších aktiviách, kde spolupracujú HR a IK.  
  • Ako vidia šéfovia HR spoluprácu s IK a aké sú priority pre ďalšie obdobie.
  • Aké sú typické výzvy výrobných podnikov patriacich do kritickej infraštruktúry, vrátane oblasti náboru zamestnancov či nástupcov v špecifickej oblasti a ako v tomto úsilí IK podporuje HR.
  • Ako zvládnuť aj zložité projekty svojpomocne, bez podpory externých agentúr.
  • Aké sú iniciatívy na udržanie dobrej mentálnej a fyzickej kondície zamestnancov. 

Záznam si môžete pozrieť v AICO Library

Livestream zabezpečovalo Fruits Studio.