Prieskum FEIEA 2023

Prieskum FEIEA 2023
máj 2023
Zapojte sa do celoeurópskeho prieskumu internej komunikácie FEIEA 2023 a zistite, aký je stav internej komunikácie v Európe a akým výzvam bude v najbližšom období čeliť.

FEIEA spustila svoj prvý celoeurópsky prieskum o stave internej komunikácie  - s cieľom zistiť aktuálny stav internej komunikácie a identifikovať jej kľúčové výzvy v meniacom sa prostredí.

Prečo je tento výskum potrebný a čo prinesie profesionálom v oblasti internej komunikácie?

„Interná komunikácia sa neustále vyvíja, aby splnila rastúce požiadavky organizačných zmien,“ hovorí prezidentka FEIEA Suzanne Peck. „Komunita FEIEA vie, že profesionáli v oblasti internej komunikácie musia byť viac agilní, sú vyzývaní, aby sa stali komunikačnými poradcami pre mnohé strategické obchodné problémy a musia hľadať spôsoby, ako zabezpečiť, že s nami na túto cestu zmeny vezmeme všetkých.

Obraciame sa na širšiu komunitu komunikačných profesionálov a pýtame sa benchmarkingové otázky, aby sme zistili aktuálny stav internej komunikácie v Európe.

„Od súčasných výziev internej komunikácie po to, kde profesionáli v oblasti internej komunikácie najviac trávia svoj čas, od 'čo' a 'ako' meriame po to, kam musíme v budúcnosti sústrediť naše úsilie. Tento plošný prieskum internej komunikácie prinesie širší európsky pohľad, ktorý pomôže formovať budúce komunikačné stratégie.“

Online prieskum je otvorený pre všetkých profesionálnych komunikátorov, ktorí pracujú v organizácii akejkoľvek veľkosti, ako freelanceri alebo v konzultačných firmách a trvá do 9. júna.

--------------------------

Vyplnenie prieskumu vám zaberie približne 15 minút. Ak uvediete na konci dotazníku svoj e-mail, pošleme vám správu z výsledkov prieskumu.


Anglická verzia dotazníka: https://www.surveymonkey.co.uk/r/ZXHQP37

Slovenská verzia dotazníka: https://www.surveymonkey.co.uk/r/CNF9QTB

 

Ďakujeme za vašu účasť na tomto projekte:)