Slávnostné vyhlásenie AICO Grand Prix 2022

Slávnostné vyhlásenie AICO Grand Prix 2022
október 2022
Asociácia internej komunikácie (AICO) vyhlásila víťazov 8. ročníka súťaže AICO Grand Prix 2022 o najlepšie projekty internej komunikácie.


Do národného kola súťaže AICO Grand Prix 2022 sa celkovo zapojilo 11 organizácií, ktoré prihlásili 20 projektov do piatich kategórií. Okrem víťazov jednotlivých kategórií porota udelila aj osem opcií pre postup do európskeho kola FEIEA Grand Prix 2022. 

Súťaž AICO Grand Prix je určená všetkým organizáciám, ktoré sa chcú pochváliť tým, ako im záleží na komunikácii so zamestnancami a ako sa im v tejto oblasti darí. Je o originalite, kreativite a o preukázaní pozitívnych efektov na organizačnú kultúru, zlepšovanie výkonnosti a konkurencieschopnosti. Porota je zložená z odborníkov a praktikov zo Slovenska a Českej republiky. Sedem porotcov sa v hodnoteniach zameralo na tri hlavné oblasti - novátorstvo, kreativitu a efektivitu. Každý účastník súťaže získa hodnotiaci protokol porotcov, ktorý poskytuje spätnú väzbu od odborníkov pre ďalšie vylepšenia projektov a podporuje transparentnosť súťaže.

Víťazi AICO Grand Prix 2022: 
Strategické riešenia
1. miesto: Tatra Banka
Projekt: One building
Opcia pre FEIEA Grand Prix 2022 - Class S2: Best IC Change Strategy / Campaign

2. miesto: Slovnaft
Projekt: Hybridný livestream o vakcinácii

3. miesto: TESCO
Projekt: Diverzita a inklúzia – V Tescu je každý vítaný

Taktické riešenia (krátkodobé)
1. miesto: Tatra Banka
Projekt: Humanitárna dobrovoľnícka pomoc Ukrajine

2. miesto: Asseco Central Europe
Projekt: Sťahovanie centrály do GBC 5

3. miesto: Tatra Banka
Projekt: Chat so Service Deskom

Osobná komunikácia / podujatia
1. miesto: Slovnaft
Projekt: Deň so Slovnaft R&D
Opcia pre FEIEA Grand Prix 2022 - Class C5: Best Internal Communication Event

2. miesto: Slovnaft
Projekt: SWAP v Slovnafte

3. miesto: Slovenská sporiteľňa
Projekt: Záhrada v Slovenskej sporiteľni 
- najväčší garden-office na Slovensku

Online / Digital
1. miesto: Tatra banka
Projekt: NFT dar pre zamestnancov
Opcia pre FEIEA Grand Prix 2022 - Class S3: Best Game Changing Internal Comms Strategy

2. miesto: LIDL
Projekt: Na slovíčko
Opcia pre FEIEA Grand Prix 2022 - Class C2: Best Internal Comms Digital Platform

3. miesto: KIA
Projekt: Mobilná aplikácia Kia Slovakia - zamestnanci

Divoká karta: Slovenská sporiteľňa
Projekt: Vysielacie štúdio v Slovenskej sporiteľni
Opcia pre FEIEA Grand Prix 2022 - Class C3: Best Internal Comms Audio-Visual Production


Offline
1. miesto: ADBROS
Projekt: Vánoční kniha Adbros
Opcia pre FEIEA Grand Prix 2022 - Class C4: Best Internal Comms Creative Visual

2. miesto: KIA
Projekt: Podnikový mesačník Kia Family News
Opcia pre FEIEA Grand Prix 2022 - Class C1: Best IC Printed Magazine/Newspaper

3. miesto: LIDL
Projekt: Zamestnanecký kalendár k upgradu firemnej kultúry


SRDEČNE GRATULUJEME!