Special guest, Jon Husband about Wirearchy

Special guest, Jon Husband about Wirearchy
február 2016
Podujatie Lídri na vybrané témy internej komunikácie obohatil svojim vystúpením aj kanadský expert Jon Husband. Bolo to jeho prvé vystúpenie v stredoeurópskom regióne.
Jeho prezentáciu a taktiež e-book na tému Wirearchy si môžete pozrieť tu.

Kto je Jon Husband?

Kouč, konzultant, spíker a spisovateľ. V roku 1999 Jon vytvoril názov a koncept "wirearchy".

Jon je vedúci mysliteľ, ktorý sa zaoberá vplyvmi webu, sociálnych médií a sociálnych sietí na spoločnosť, organizácie, vzdelávanie a pracoviská budúcnosti. Vedie výskumy v oblastiach obchodných stratégií, organizačných štruktúr, dizajnu práce a vzdelávania. V minulosti bol Senior Principalom pre Hay Management Consultants v Kanade a Veľkej Británii. Ako konzultant managementu sa špecializoval na prácu a organizačné usporiadania, zmenové iniciatívy, rozvoj manažmentu a vodcovstva pre veľké nadnárodné spoločnosti.

V roku 2007 bol spoluautorom knihy s názvom Making Knowledge Work - the arrival of Web 2.0.  V roku 2010 spolu s Michelom Cartierom vydali knižku La Société du Émergente XIXe Siècle. Jon nedávno publikoval ebook Wirearchy - Sketches for the Future of Work. Za posledných 15 rokov Jon prezentoval svoje myšlienky na mnohých fórach a konferenciách v Severnej Amerike, Austrálii a Európe. Strednú Európu však dosiaľ nenavštívil. Tiež viedol množstvo workshopov, venoval sa konzultačnej činnosti a koučingu radu klientov. Píše a hovorí na medzinárodnej úrovni o výzvach, príležitostiach a dynamike rastúceho vplyvu webu na podniky a spoločnosť, v ktorej žijeme prácou i zábavou.

Čo je "Wirearchy"
Wirearchy pojednáva o moci a efektivite ľudí pracujúcich spoločne vďaka prepojeniu a spolupráci. Je to skôr o individuálnom ako aj kolektívnom prevzatí zodpovednosti, než o spoliehaní sa na postavenie vyplývajúce z hierarchie. Ide o dôsledkoch na internú a externú komunikáciu spoločností, ich HR, marketing, vzdelávanie ako aj ďalšie funkčné oblasti. 

O koncepte Wirearchy, ale nielen o ňom, nám príde Jon porozprávať na našom podujatí Interná komunikácia z perspektívy potrieb a očakávaní lídrov 3. marca 2016. Jeho prezentácia From Hierarchy to Wirearchy - Organizational Effectiveness in the Connected Era bude obsahovať:

  • What drives ongoing change ?
  • The emerging digital ecosystem of the enterprise
  • Process of adaptation
  • The transition from traditional hierarchy to more flexible and fluid wirearchy
  • Communities of customers and employees
  • Engagement, a mission-critical issue
  • Humans matter as much or more as technology
  • Some ideas about "how-to's" as this massive historical transition continues

(Pozn.: Tlmočenie z a do angličtiny je zabezpečené)