Súťaž IIK Grand Prix 2013 štartuje

Súťaž IIK Grand Prix 2013 štartuje
máj 2013
Institut Interní Komunikace (IIK) vyhlasuje už tretí ročník IIK Grand Prix 2013, súťaž projektov z oblasti internej komunikácie a súvisiacich odborov.
Do súťaže sa môžu prihlásiť aj slovenskí účastníci, ktorí sa nejakým spôsobom podieľajú na internej komunikácii: firmy, združenia, štátne orgány, charitatívne organizácie, vysoké školy a iné vzdelávacie inštitúcie, komunikačné agentúry atď., a to bez ohľadu, či sú alebo nie sú členmi IIK. 

Od 15.4. – 24.5.2013 je odštartovaná registrácia projektov. Víťazi, ktorí budú slávnostne vyhlásení 6.6.2013, sa následne zúčastnia prestížnej súťaže FEIEA Grand Prix. 

Podľa Martina Onofreja, prezidenta AICO a člena poroty IIK Grand Prix 2013 každá zdravá súťaž posúva latku vždy vyššie. „Víťazné práce by sa mali vyznačovať vyváženosťou vo všetkých troch oblastiach – kreativite, efektivite a inovatívnosti. Predovšetkým sa však budem zaujímať o celkovú efektivitu riešenia z hľadiska splnenia stanovených cieľov ako aj ďalších metrík projektu. Dôvodom prečo „nadraďujem“ efektivitu nad kreativitu a inovatívnosť je to, že tieto dve oblasti považujem len za taktické prostriedky k splneniu komunikačného cieľa projektu a zosúladeniu s potrebami organizácie – kultúrnymi a výkonostnými.” 

Tomáš Poucha, zakladateľ IIK si myslí, že táto súťaž je jedinečnou príležitosťou pre všetkých odborníkov, ako sa pochváliť vlastnými prácami alebo sa inšpirovať čo, kto, ako v oblasti internej komunikácie robí. „Ku všetkým prácam dostať odborný komentár, možnosť diskusie s inými profesionálmi. Komu by sa nepáčilo, že jeho práce sú oceňované nielen odbornou verejnosťou, ale aj konfrontované v európskej perspektíve.”

Vzhľadom k dynamickému vývoju technológií a evolúciu v oblasti komunikačných kanálov chce porota klásť väčší dôraz na novátorstvo projektov a ich prínos k posunutiu internej komunikácie "na novú úroveň".

Viac informácií o súťaži a registrácii nájdete na www.institutik.cz