Viac ako štvrtina firiem v Európe chce komunikovať so svojimi zamestnancami cez sociálne médiá

Viac ako štvrtina firiem v Európe chce komunikovať so svojimi zamestnancami cez sociálne médiá
jún 2013
Viac ako štvrtina (26%) európskych spoločností v súčasnosti investuje do technológií, ktoré im umožnia komunikovať so zamestnancami prostredníctvom sociálnych médií. Ako ukázal už piaty ročník globálneho prieskumu Digitálne IQ, ktorý vykonáva poradenská spoločnosť PwC, Európa v tejto oblasti zaostáva za Amerikou aj Áziou, kde do tejto oblasti investuje tretina firiem (32%, resp. 33%). Zvýšiť svoje investície do interných sociálnych médií plánuje tento rok viac ako tretina firiem naprieč regiónmi.
Viac než do interných investujú európske firmy do sociálnych médií, ktorá im umožnia komunikovať so zákazníkmi a ďalšími zainteresovanými stranami mimo firmu. Aj v oblasti vonkajšej komunikácie ale investujú európske firmy menej (29%) než americké (37%) alebo ázijské (31%). Zvýšiť investície do sociálnych médií kvôli komunikácii so zákazníkmi plánuje tento rok takmer polovica (49%) firiem v Amerike. V Európe je to viac ako tretina (35%) spoločností a niečo viac ich je v Ázii (45%). 

Podľa Patrika Horného, Partnera na oddelení Transformací PwC ČR „využívat sociální média, coby generátory zisku se české firmy spíše učí. V nedávném průzkumu mezi generálními řediteli nejvýznamnějších tuzemských firem nám pouze 15 % uvedlo, že uživatelé sociálních médií mají zásadní vliv na jejich podnikání. Očekávám, že toto číslo v následujících letech poroste. Již letos hodlá podle stejného průzkumu změnit svůj přístup k uživatelům sociálních sítí téměř pětina českých firem. “ 

Ktoré sociálne siete podporia biznis? 

Viac ako polovica progresívnych firiem tento rok plánuje zvýšiť využívanie Facebooku pre svoje podnikanie. Medzi bežnými firmami na trhu takto uvažuje približne tretina. Necelá polovica progresívnych firiem plánuje tento rok zapojiť do svojho podnikania LinkedIn a Twitter. Využitie sociálnej siete pre svoje podnikanie zvýši % firiem „Význam masových sociálních sítí, jako jsou Facebook či LinkedIn, ve firmách poroste i nadále, skutečný boom však v následujících letech očekávám u oborově specifických on-line komunit,“ dodáva Patrik Horný. 

Zdroj: www.pwc.com