Vítězové Grand Prix 2014 už jsou známi!

Vítězové Grand Prix 2014 už jsou známi!
jún 2014
Institut interní komunikace (IIK) vybral letošní nejlepší projekty interní komunikace, které byly přihlášeny do soutěže Grand Prix IIK 2014. Slavnostní vyhlášení proběhlo 18. června 2013 v Tančící kuchyni v Resslově ulici a vítězové budou ČR reprezentovat, stejně jako loni, v evropském kole soutěže FEIEA.
Soutěž letos změnila způsob hodnocení 
Jako už tradičně, i letos byly nároky na předložené soutěžní práce vysoké a porotci se nad některými pracemi dlouze a bouřlivě dohadovali. Soutěžilo se opět v šesti kategoriích: digitální, tištěné, osobní, netradiční nástroje IK, krátkodobé a dlouhodobé kampaně a strategie. 

„Je pro nás důležité, aby se všichni, kdo svoje soutěžní projekty přihlásili, v oblasti interní komunikace posunuli dál,“ říká k tomu Tomáš Poucha, spoluzakladatel IIK. „Proto klademe důraz na transparentní hodnocení, ze kterého soutěžící poznají, jaké měl jejich příspěvek silné a slabší stránky a kde mají potenciál ke zlepšování.“ 

Kromě efektivity a kreativity dvanáctičlenná porota složená z odborníků různých profesí zohledňuje také míru novátorství projektu a sleduje měřitelný efekt. „V letošním roce jsme udělali změnu a hodnocení proběhlo trochu jinak – zaměřili jsme se více na to, co je v které práci nejvíce přínosné pro firmu, ve které se nástroj nebo kampaň realizuje, a více jsme hodnotili jednotlivá specifika,“ upřesňuje. Této změně hodnocení pak odpovídala i změna v systému udělených cen a celkových výsledků soutěže. 

Kdo vyhrál? 
Čestné uznání za měření v interní komunikaci obdržela Česká spořitelna za eTrendy – elektronický časopis pro zaměstnance, který představuje zajímavý způsob přechodu z tištěného na elektronické médium a zaujal měřením čtenosti jednotlivých čísel. Cenu za inovativní přístup k nástrojům IK získala rovněž Česká spořitelna za projekt Využití nástrojů Google Apps v interní komunikaci, který měl výrazný vliv na firemní kulturu. 

Čestné uznání za podporu týmového ducha dostal Wüstenrot cyklotým, do kterého se zapojili sportovně zaměření zaměstnanci a jejich rodiny a který měl dopad i na oblast CSR. Cena za inovativní zpracování tištěného média byla udělena čtvrtletníku Česká INFO, který vznikl v České pojišťovně. 

Kampaň T-Mobile nazvaná Learning Journey 2014 byla oceněna Cenou za přístup OUT OF THE BOX a Cenu za nejzajímavější zapojení zaměstnanců do kampaně obdržela společnost DHL IT Services za Fire Evacuation kampaň, díky které se zaměstnanci naučili aktivněji reagovat v případě požárního poplachu. 

Cenu za zapojení zaměstnanců do vytváření produktu dostala společnost Seznam.cz za projekt Interní podpora služby Stream.czTelefónica Czech Republic si odnesla Cenu za aktivaci managementu při řízení změny, a to za projekt Nová firemní strategie a změna přístupu zaměstnanců. Firma Société Générale Equipment Finance získala Cenu za zapojení zaměstnanců do realizace změny a za Kampaň pro podporu průzkumu spokojenosti obdržel NET4GAS Cenu za lidský přístup ke komunikaci se zaměstnanci. 

Absolutním vítězem se stal Seznam.cz s projektem Interní podpora služby Stream.cz, na 2. místě se umístila firma DHL IT Services s Fire Evacuation a jako třetí byla hodnocena kampaň společnosti Telefónica Czech republic Nemusíte být superhrdina, abyste stihli vše.

Soutěž tak jako každoročně (letos se konal už čtvrtý ročník) přispěla k dalšímu rozvoji interní komunikace v České republice – jak zpětnou vazbou, kterou si všichni soutěžící odnesou, tak právě zvyšováním obecného povědomí o významu a přínosech interní komunikace pro fungování firem. A navíc představila celou řadu zajímavých a inspirativních projektů, které mohou obohatit i celou odbornou veřejnost. Oceněné práce budou k nahlédnutí na webu IIK.