Využitie gamifikácie pri formovaní organizačnej kultúry

Využitie gamifikácie pri formovaní organizačnej kultúry
október 2022
Kedy: štvrtok 1. decembra, 9:00 - 13:00
Kde: hotel Crowne Plaza Bratislava
Školiteľ: Oliver Šimko, Founder and lead gamification designer, Luducrafts

V hrách si osvojujeme tímového ducha, občas spolupracujeme s úplne cudzími ľuďmi a rýchlo sa stávame súčasťou komunity. Podobné ciele chceme dosiahnuť aj vo firemnej kultúre. Spôsob, ako ich docieliť môže ponúknuť gamifikácia. Gamifikácia je koncept, ktorý aplikuje metódy a nástroje herného dizajnu za účelom zlepšenia produktov, procesov, či firemného prostredia. Na našom workshope si vezmeme konkrétne zadania, ktorým viaceré spoločnosti na Slovensku čelia a ukážeme si, ako môžu nástroje gamifikácie pomôcť pri upevňovaní a kreovaní firemnej kultúry.

Na našom workshope si vezmeme konkrétne zadania, ktorým viaceré spoločnosti na slovensku čelia a ukážeme si, ako môžu nástroje gamifikácie pomôcť pri upevňovaní a kreovaní firemnej kultúry.


Prezentáciu z workshopu si môžete pozrieť v členskej zóne - AICO Library.