Workshop: Ako sa ne/zahrávať s pandémiou

Workshop: Ako sa ne/zahrávať s pandémiou
november 2020
Lekcie z gamifikačného dizajnu pre dizajn nového normálu.
Kedy:  štvrtok 3.12.2020, 14.00
Kde: online

Ako nám môžu princípy a techniky herného dizajnu pomôcť zvládnuť onboarding na diaľku, vytvoriť bezpečné prostredie, v ktorom vytvárame pocit zmysluplnosti, rastu a chuti angažovať sa? 

Schopnosť hier vytvoriť pocit komfortu a nenápadne nás učiť nové veci môže byť v súčasnosti dobrým zdrojom inšpirácií ako prekopať internú komunikáciu, onboarding zamestnancov, či kultúru vo firmách. V tomto namieru šitom webinári sa pozrieme na základné princípy herného dizajnu, ktoré sa dajú použiť bez ohľadu na technológie, ktoré používate a vďaka sérií hands-on aktivít sa budete vedieť dívať na svoje výzvy z perspektívy herného dizajnéra. Vďaka tomu sa vám otvoria nové možnosti ako reagovať v komunikácii na súčasnú situáciu.

Týmto online workshopom nás previedol Oliver Šimko.