AICO Grand Prix

Ako má vyzerať popis projektu

Každá práca – popis projektu – musí obsahovať nasledujúcu základnú štruktúru:

1. Úvod
 • popis práce spolu s účelom, pre ktorý bola realizovaná - business case daného projektu
 • ciele, prínosy, priebeh projektu – prehľad významných míľníkov

2. Popis realizácie
 • popis práce, nastavenia, nástrojov, spôsobu realizácie
 • ukážky, vzorky, fotografie, videá

3. Výsledky
 • vyhodnotenie prínosu a splnenia cieľov, preukázanie výsledkov (grafy či iné prehľadné správy)

4. Zhodnotenie a follow-up
 • ako sa podarilo splniť očakávané ciele, čo predčilo očakávania, alebo naopak sa nepodarilo splniť
 • akým spôsobom sa realizovalo meranie, prípadne, čo bolo ľahké zmerať a čo bolo obtiažne či nemožné
 • v čom je práca zaujímavá - z hľadiska firmy, alebo celého trhu
 • aké ďalšie kroky budú nasledovať, bude sa práca ďalej rozvíjať, resp. ako sa s projektom naloží do budúcnosti

Akceptované formáty
 • popis projektu musí byť dodaný v PDF formáte (v online prihláškovom formulári ako prvá z príloh - "Popis projektu v pdf formáte")
 • grafické a iné prílohy (pokiaľ nie sú súčasťou PDF dokumentu): JPG, JPEG, GIF, PBG, MP3, MPEG

Podklady je možné dodať elektronicky. V prípade, že by práca obsahovala aj tlačené materiály (časopisy, brožúry a pod.) je tieto možné dodať fyzicky na adresu asociácie:

AICO - Asociácia internej komunikácie
AICO/FEIEA Grand Prix