AICO Aktivity

AICO Workshop

Jednodňové školenia na témy a problémy, s ktorými sa interní komunikátori vo svojej praxi stretávajú z oblasti taktickej a strategickej internej komunikácie.

Príklady tém:    
  • Ako merať internú komunikáciu?
  • Interná komunikácia ako efektívna podpora vzdelávania a rozvoja zamestnancov
  • Interné časopisy
  • Strategická interná komunikácia
  • Interná video produkcia
  • Ako zrealizovať internú kampaň, ktorá prinesie výsledky
  • Krízová interná komunikácia a komunikácia háklivých tém (hromadné prepúšťanie, odoberanie zamestnaneckých benefitov a iné)
  • Úvod do neurolingvistického programovania a jeho praktickej aplikácie do IK

Príklady uskutočnených workshopov:

    Registrácia je záväzná, poplatok za účasť je nevratný pri zrušení 24 hodín pred podujatím.