AICO Workshop: Gamification II

AICO Workshop: Gamification II
september 2018
Na jeseň sme pre vás pripravili pokračovanie úspešného workshopu s Oliverom Šimkom - Gamification: Ako využiť herné elementy v ne-hernom prostredí za účelom dosiahnutia špecifického cieľa.

Kedy: 18. október 2018, 9:00 - 16:30
Kde: Austria Trend Hotel, Bratislava

Oliver Šimko, zakladateľ a hlavný gamifikačný dizajnér v Luducrafts, nás naučil, ako využiť herné princípy a poznatky behaviorálnych vied pre potreby internej komunikácie.

Doobedie bolo venované teoretickej časti - zhrnuli sme si čo, prečo a načo je dobré využiť prvky gamifikácie, s čím všetkých sa pri projekte môžeme stretnúť a na čo si dať pozor pri jednotlivých typoch zadaní. Oboznámili sme s jednotlivými technikami gamifikácie a pozreli sme sa na niekoľko príkladov zo zahraničia, ale aj zo Slovenska.

Druhá časť workshopu sa zamerala na prax - pomocou metodického canvasu si účastníci v skupinách prešli jednotlivými fázami prípravy projektu a na záver prezentovali svoje riešenia.

Prezentáciu Olivera Šimka z workshopu si môžu členovia AICO pozrieť v AICO Library tu.