AICO Grand Prix 2019 má svojich víťazov

AICO Grand Prix 2019 má svojich víťazov
august 2019
Asociácia internej komunikácie (AICO) vyhlásila víťazov 6. ročníka súťaže AICO Grand Prix 2019 o najlepšie projekty internej komunikácie.
Do národného kola súťaže sa celkovo zapojilo 20 organizácií, ktoré prihlásili 42 projektov do piatich kategórií. Okrem víťazov jednotlivých kategórií porota udelila aj osem opcií pre postup do európskeho kola FEIEA Grand Prix 2019. Najviac ocenení získala Poštová banka - dve prvé miesta, jedno tretie miesto a dve opcie pre postup do európskeho kola FEIEA Grand Prix 2019. 

Súťaž AICO Grand Prix je určená všetkým organizáciám, ktoré sa chcú pochváliť tým, ako im záleží na komunikácii so zamestnancami a ako sa im v tejto oblasti darí. Je o originalite, kreativite a o preukázaní pozitívnych efektov na organizačnú kultúru, zlepšovanie výkonnosti a konkurencieschopnosti. Porota je zložená z odborníkov a praktikov zo Slovenska a Českej republiky. Sedem porotcov sa v hodnoteniach zameralo na tri hlavné oblasti - novátorstvo, kreativitu a efektivitu. Každý účastník súťaže získa hodnotiaci protokol porotcov, ktorý poskytuje spätnú väzbu od odborníkov pre ďalšie vylepšenia projektov a podporuje transparentnosť súťaže.

Vyhlasovanie najlepších projektov európskeho kola FEIEA Grand Prix 2019 sa uskutoční 21. novembra vo švajčiarskom Zurichu.

Víťazi AICO Grand Prix 2019: 
Strategické riešenia (dlhodobé)
1. miesto: HB Reavis
Projekt: Nie je to iba o presťahovaní
Opcia pre FEIEA Grand Prix 2019 - Class 1: Best internal communication strategy

2. miesto: Deutsche Telekom Services Europe Slovakia
Projekt: IK ako nosný pilier change managementu 
spoločnosti
Opcia pre FEIEA Grand Prix 2019 - Class 1: Best internal communication strategy

3. miesto: Poštová banka
Projekt: Do roka fit

Taktické riešenia (krátkodobé)
1. miesto: Poštová banka
Projekt: Zbohom dress code
Opcia pre FEIEA Grand Prix 2019 - Class 2: Best change communication strategy

2. miesto: Tatra banka
Projekt: Mobilná banková klávesnica
Opcia pre FEIEA Grand Prix 2019 - Class 2: Best change communication strategy

3. miesto: Volkswagen Slovakia
Projekt: Ohľaduplná kampaň

3. miesto: O2
Projekt: Koniec plastov v O2

Osobná komunikácia / podujatia
1. miesto: Tatra banka
Projekt: Demo Day
Opcia pre FEIEA Grand Prix 2019 - Class 12: Best internal communication event

2. miesto: Lidl
Projekt: Ľudia Lidla - Víťazné eventy

3. miesto: 
neudelené

Online / Digital
1. miesto: Poštová banka
Projekt: Expresso
Opcia pre FEIEA Grand Prix 2019 - Class 8: Best digital communication channel

2. miesto: Slovenská sporiteľňa
Projekt: Interné vlogy CEO - Petra Krutila
Opcia pre FEIEA Grand Prix 2019 - Class 10: Best internal audio-visual project

3. miesto: FOXCONN
Projekt: Nástupné školenie formou videa

Offline
1. miesto: Lidl
Projekt: Na ceste k lepšiemu zajtrajšku

2. miesto: Volkswagen Slovakia
Projekt: Nábehová trilógia

3. miesto: NOVARTIS
Projekt: NOVAE ARTIS - interný printový časopis
Opcia pre FEIEA Grand Prix 2019 - Class 5: Best internal magazine