Audit interní komunikace - přítel interního auditora

Audit interní komunikace - přítel interního auditora
december 2014
Český institut interních auditorů (ČIIA) sa svoje aktuálne vydanie štvrťročníka Interní auditor rozhodol venovať téme "Interní auditor komunikuje". Redakcia tohto profesného časopisu oslovila Martina Onofreja k téme exekúcie auditu internej komunikácie. Martin vo svojom článku "AUDIT INTERNÍ KOMUNIKACE – PŘÍTEL INTERNÍHO AUDITORA" zrhnul nielen svoje skúsenosti s exekúciou auditov internej komunikácie, ale naznačil aj oblasti spolupráce medzi profesiami internej komunikácie a interného auditu. Oprel sa pritom aj o výsledky z nedávneho AICO Survey 2014 - Prieskumu stavu internej komunikácie v ČR a SR.

Na stiahnutie: