Gamifikačný roadmap (Gamifikácia v IK)

Gamifikačný roadmap (Gamifikácia v IK)
október 2016
Vo štvrtok 20. októbra sme sa s AICO členmi stretli na celodennom workshope s Oliverom Šimkom, na ktorom sme sa učili, ako využiť herné princípy v internej komunikácii.
Oboznámili sme sa s hernými prvkami a technikami, ktoré stoja za vytváraním hier a aplikácii. Aplikovali sme ich na prostredie internej komunikácie, aby pozitívnou formou motivovali zamestnancov k vyššej produktivite, efektivite, lojalite či angažovanosti. 

Workshop bol rozdelený na dve časti: teoretickú, v ktorej sme sa zoznámili s gamifikáciou a na názorných príkladoch z praxe sme spoločne identifikovali herné princípy v pozadí, a za akým zámerom sa využili. Oboznámili sme sa s typmi publík, na základe ich vnútorných potrieb, druhmi hier a pravidlami, na ktorých sa hry zakladajú.

V druhej časti sme pracovali v tímoch. Každý tím identifikoval problém, s ktorým sa interná komunikácia potýka, a ktorý by chcel pomocou gamifikácie vyriešiť. Účastníci pri výbere zohľadnili aj ich podmienky vo firmách, vďaka čomu mohli reálne prispieť k riešeniu nielen v ich firme, ale aj inšpirovať spoločnosti, ktoré sa boria s obdobnými problémami.

V modelovom cvičení sme prostredníctvom prehľadnej mind-mapy vo forme stolovej hry prešli všetky štádiami vývoja gamifikačného riešenia problému, v ktorom sme čelili výzvam ako osloviť zadané publikoum, ako ho motivovať,  a s akými možnými úskaliami by sme mali rátať. Výsledkom bolo celistvé riešenie, ktoré zohľadňovalo jednotlivé aspekty vývoja stratégie/taktiky.

Prezentáciu si môžete pozrieť v našej AICO Library.