Stretnutie členov a hostí AICO Roundtable 27. marec 2014

Stretnutie členov a hostí AICO Roundtable 27. marec 2014
apríl 2014
Členovia a hostia Asociácie internej komunikácie - AICO sa 27. marca stretli v bratislavskom Hoteli Kempinski River Park na podujatí AICO Roundtable. Diskutovalo sa o tom, ako sa môže interný komunikátor stať partnerom úspešného manažmentu pri zavádzaní sociálnych technológií a zvyšovaní angažovanosti zamestnancov.
Podujatie otvoril a viedol Martin Onofrej, zakladateľ AICO, úvahou – "Je zjavné, že zavádzanie sociálnych technológií a investície do zvyšovania angažovanosti zamestnancov sa firmám vyplatia. Tak prečo tak výrazne zaostávame za zvyškom Európy? Prečo tak málo investujeme do týchto oblastí? Prečo sa naše firmy tak málo venujú rozvoju kompetencií strategickej internej komunikácie, ktorá tieto oblasti zastrešuje?" 

Peter Manda z PwC, partnerskej spoločnosti podujatia, poskytol účastníkom podujatia pravdepodobne ako prvým na svete čerstvé výsledky z globálneho výskumu PwC’s Digital IQ, ktorého sa po prvýkrát zúčastnili aj firmy z Českej republiky a Slovenska. Naskytla sa tak možnosť porovnať postoje k digitálnym trendom lokálnych firiem v porovnaní so zvyškom Európy i sveta. Výsledky nie sú pre nás potešujúce, ale ukazuje sa, že budúcnosť u nás môže byť optimistickejšia. PwC však neskončilo len v mapovaní situácie. Z tohto komplexného výskumu identifikovalo 5 kľúčových činiteľov, na ktoré sa oplatí sústrediť, pretože dokážu zvýšiť výkonnosť firiem až 2,2-násobne oproti ostatným hráčom. 

Tomáš Poucha, spoluzakladateľ Institutu interní komunikace (IIK) z Českej republiky, predstavil koncept Show me the money, ktorý je zameraný na hľadanie efektívnych ciest k zvýšeniu ziskovosti a/alebo znižovaniu nákladov a možnosti ich využitia. Na pozadí výsledkov svojho prieskumu angažovanosti zamestnancov v Českej republike demonštroval finančné straty neangažovaných zamestnancov v porovnaní s angažovanými v oblastiach ako fluktuácia, práceneschopnosť a produktivita. 

Záverečnú panelovú diskusiu otvoril Martin Onofrej návratom k úvahe zo začiatku stretnutia. Diskutérmi boli Mariana Dolinská z Allianz Business Services, Patrik Horný z PwC, Tomáš Kráľ zo siete regionálnych nemocníc Svet zdravia, Tomáš Poucha z IIK a Katarína Svačinová zo Sberbank. Odznelo niekoľko zaujímavostí priamo z praxe hostí panelovej diskusie, rozmanité názory i konkrétne tipy. 

Ak ste nemali možnosť zúčastniť sa marcového stretnutia AICO Roundtable, môžete si pozrieť materiály od rečníkov v AICO Library. 

AICO Summary
Fotografie z marcového podujatia AICO Roundtable nájdete tu
Materiály z podujatia nájdete tu.