Stretnutie členov a hostí AICO Roundtable - 4. december 2013

Stretnutie členov a hostí AICO Roundtable - 4. december 2013
december 2013
Členovia a hostia Asociácie internej komunikácie sa 4. decembra stretli v bratislavskom Hoteli Crowne Plaza na ďalšom podujatí - AICO Roundtable. Privítali sme Jána Urigu z PwC, ktorý sa len nedávno vrátil zo Silicon Valley a čerstvo oceneného Jana Vyšehradského z Českej spořitelny, ktorého projekt Včelín získal druhé miesto na FEIEA Grand Prix 2013 v Bruseli. Okrem nich sme sa tešili z účasti aj ďalších 25 diskutujúcich nielen z oblasti internej komunikácie, ale aj HR a IT oddelení.
Ján Uriga počas svojej kariéry precestoval mnohé krajiny a pracoval pre rôzne spoločnosti. Na AICO Rountable rozprával o svojich skúsenostiach a postrehoch. Jeho úlohou je analyzovať situáciu vo firme a hľadať riešenia na existujúce problémy. “Veľakrát sa mystifikujú problémy v rámci internej komunikácie, ale pritom problém býva ukrytý niekde inde,” zhodnotil Ján Uriga. 

Hovoril aj o tom, akým spôsobom komunikuje a bude komunikovať nová generácia zamestnancov, tzv. generácia “millennials”. Ich podiel na trhu práce sa do roku 2020 odhaduje na 45 percent. Podľa prieskumov viac ako polovica millennials považuje mobilné aplikácie za efektívnejší komunikačný nástroj, čo v konečnom dôsledku aj zvyšuje produktivitu zamestnancov. Veľmi zaujímavá bola diskusia o tom, ako sa asi prejavuje angažovaný zamestnanec na podnikovej sociálnej sieti. Jednoducho. Je viditeľný, konštruktívny, má nové nápady, o ktoré sa rád podelí a chce, aby prostredníctvom sociálnej siete komunikovali aj jeho kolegovia. 

Medzi tipy, ktoré Ján Uriga spomenul, patril napríklad vplyv vôní na náladu na pracovisku, alebo prečo sú dôležité podchytiť asistentky vyšších manažérov pri implementácii vnútropodnikovej sociálnej siete. Prezentáciu Jána Urigu si môžete pozrieť tu

Názornou ukážkou ako sa zamestnanec angažuje do kolobehu internej sociálnej siete bola prezentácia Jana Vyšehradského z Českej spořitelny. Projekt “Včelín” sa stal populárnym a uznávaným nielen v rámci firmy, ale aj v externom prostredí vďaka oceneniam. V českom kole IIK Grand Prix sa stal víťazom kategórie Interná sociálna sieť a tento projekt získal aj jednu z dvoch udelených špeciálnych cien od porotcov za prínos do oblasti internej komunikácie. V následnom európskom kole FEIEA Grand Prix, ktoré sa konalo 28. novembra 2013 v Bruseli, získal v kategórii Intranet site druhé miesto. Ocenenie získal projekt Včelín aj interne v ankete manažérov celej Finančnej skupiny Českej spořitelny – Počin roku 2013. 

Zaujímavosťou tejto sociálnej siete je, že aj napriek minimálnej, resp. žiadnej propagácii, mala a stále má obrovský úspech vo všetkých pobočkách Českej spořitelny. Priemerná mesačná návštevnosť Včelínu je 80-100 tisíc návštev, pričom obsah je generovaný predovšetkým pobočkami mimo centrály. Firemný “facebook” navštevujú dokonca zamestnanci, ktorí v Českej spořitelni pracujú aj vyše 30 rokov. Čo je pekný dôkaz toho, že aj staršie generácie – “digitálni imigranti” ako aj “skorí adaptori” - si našli aktívnu cestu pre využitie tohto podnikového média. Jan vo svojej prezentácii popísal konkrétne príklady komunikácie medzi zamestnancami, spôsoby riešenia problémov. Taktiež možnosť ako sa dá efektívne a interaktívne spolupracovať napríklad s kolegom na druhej strane republiky. Uviedol aj funkciu “Kašpárek v rohlíku” – čo je akýsi provokatér pre rozprúdenie diskusií (ktorého nitky však vedú do oddelenia IK). A aké výzvy stoja pred Janom Vyšehradským?: “Našou výzvou je dostať do Včelína aj ľudí z manažmentu. Pretože v súčasnosti je ich komunikácia na sociálnej sieti veľmi obmedzená, alebo úplne žiadna.” Prezentáciu Jana Vyšehradského si môžete pozrieť tu.

V roku 2014 pre vás pripravujeme ďalšiu sériu podujatí so zaujímavými témami a rečníkmi. Informovať vás budeme o nich na našich webových stránkach.