Strategic Communication Management Summit 2012

Strategic Communication Management Summit 2012
november 2012
10. októbra 2012 sa v Londýne uskutočnil 11. ročník prestížneho podujatia z oblasti internej komunikácie Strategic Communication Summit spojený s udeľovaním cien SCM Awards, ktorý organizuje výskumno-vzdelávací inštitút Melcrum. Dvojdňový nabitý program pojednával predovšetkým o prudkom zvýšení významu internej komunikácie v podnikoch 21. storočia.
Koncom 20. storočia leadership síce chápal obrovský potenciál strategickej internej komunikácie, ale až po prepuknutí krízy v roku 2008 podniky konečne začali aj v praxi naplno doceňovať úlohu internej komunikácie ako strategického partnera pre change managementu. V tomto desaťročí sa však úloha internej komunikácie sa posúva ešte ďalej – na úlohu organizačného konektora prepájajúceho všetky zložky organizácie, resp. aktívne bojujúceho proti tzv. „silo-efektu“. Interná komunikácia naďalej zostáva kľúčovým partnerom úspechu change managementu, ale navyše ako organizačný konektor má za úlohu podnecovať dialóg, pomáhať implementovať podnikové sociálne médiá, pochopiť ľudí a prepájať ich do sietí a komunít, zvyšovať úroveň spolupráce medzi jednotlivcami, tímami a celými oddeleniami. Práve tieto atribúty prispievajú k tomu, aby benefity zavedených zmien boli udržateľné a prispievali k zvýšeniu výkonu organizácií. 

Napriek tomu, že úroveň internej komunikácie je na Západe oproti stredoeurópskemu regiónu o niekoľko tried vyššia, aj na Západe jednou z kľúčových tém naďalej zostáva preukazovanie argumentov pre leadership, že investície do tejto oblasti prinášajú svoje ovocie. Preto schopnosť merať výkon internej komunikácie a teda aj návratnosť investícií do tejto oblasti naďalej zostáva aktuálnou témou, ktorá je neustále obohacovaná o nové prístupy a myšlienky. Aj z tohto dôvodu najprestížnejšie ocenenie SCM Award v internej komunikácii – kategóriu Business Impact, tento rok získala britská spoločnosť Nationwide Building Society, ktorá preukázala skutočne systémový prístup k aplikácii strategickej internej komunikácie do praxe. 

Učenie je dôležitejšie ako vedomosti 

Jednu zo zaujímavých myšlienok, ktoré odzneli na konferencii, priniesol Jörg Dirbach, Chief Knowledge Officer zo švajčiarskej spoločnosti Zühlke – „Učenie je dôležitejšie ako vedomosti“. Na príklade implementovanej podnikovej sociálnej siete na platforme Yammer demonštroval, ako dokáže tento typ podnikového média zvýšiť efektivitu knowledge managementu (vzdelanostného manažmentu) pri súčasnom znížení výdavkov do oblasti vzdelávania. Poukázal na to, že formálne tréningy a workshopy reprezentujú maximálne 20% z toho, čo sa ľudia naučia resp. čo potrebujú k práci. Zvyšok je reprezentovaný práve neformálnym vzdelávaním, ktoré pri správnom nastavení dokážu výborne podporiť práve podnikové sociálne médiá (Enterprise Social Media – ESM).    

Do ktorej oblasti Vaša organizácia plánuje najväčšiu investíciu budúci rok? 

Summitu sa zúčastnilo vyše 300 delegátov z celého sveta, z ktorých najväčší podiel prirodzene reprezentovali interní komunikátori zo Západnej Európy. Strednú Európu reprezentovali len traja delegáti - Šárka Samková, riaditeľka útvaru internej komunikácie v ČEZ, Praha, Renata Augustyniak-Nogaśz, Senior Communications Manager, Central Europe zo spoločnosti Avon vo Varšave, a Martin Onofrej, zakladateľ a prezident AICO – Association for Internal Communication. Veľmi zaujímavou a podnetnou časťou konferencie bola „Wisdom of the crowds“ (múdrosť davu), čo bolo vlastne interaktívne hlasovanie účastníkov k aktuálnym otázkam. Napríklad, na otázku „Do ktorej oblasti Vaša organizácia plánuje najväčšiu investíciu budúci rok?“ 32% účastníkov uviedlo podnikové sociálne médiá, 26% intranet a 20% posilňovanie komunikácie manažérov a lídrov. Ďalšou zaujímavou otázkou bolo „Čo je podľa vás najdôležitejším faktorom pri budovaní dôvery k lídrom?“, 32% uviedlo „Keď líder otvorene hovorí o problémoch a omyloch“, 30% „Autentický štýl vedenia ľudí“ a 20% „Vizibilita lídrov (návštevy pobočiek, roadshows atď).